Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CZUWALI NAD BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Data publikacji 13.05.2022

Kolneńscy policjanci regularnie prowadzą działania mające na celu bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Głównym celem tego typu akcji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi sprawdzali, w jaki sposób piesi poruszają się po drogach oraz jak zachowują się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych.

Wczoraj, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, prowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu. Policjanci sprawdzali, jak kierowcy zachowują się w rejonach przejść oraz czy piesi i rowerzyści stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci przypominali również o noszeniu podnoszących bezpieczeństwo odblasków, nie tylko poza obszarem zabudowanym. 

W działaniach uczestniczyło 7 policjantów. Najwięcej wykroczeń, bo aż 33 zostało popełnionych przez kierujących pojazdami. Piesi naruszyli przepisy ruchu drogowego 16 razy. Policjanci zatrzymali również 4 dowody rejestracyjne. Najczęstszym przewinieniem popełnionym przez kierowców było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, natomiast pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Policjanci kontrolowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego między innymi w miejscach wskazanych przez mieszkańców za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zarówno pieszy jak i rowerzysta - jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, doznają bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem lub śmiercią. Samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Pieszy powinien zdawać sobie sprawę, że wchodząc na jezdnię w trudnych warunkach pogodowych tuż przed jadący pojazd, często nie daje kierowcy szansy na odpowiednią reakcję. Przypominany o noszeniu po zmroku elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na ulicach miasta, dzięki, którym pieszy jest lepiej widoczny.

Powrót na górę strony