TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 1

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy –  mł. asp. Robert Lubiejewski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Armii Krajowej - cała, Boczna - cała, Ciepła - cała,Czysta - cała, Św. Floriana - cała, Jana z Kolna - cała,Konopnickiej - cała,Konstytucji 3 Maja - cała,Kościelna - cała,Krótka - cała, Stanisława Krupki - cała,11 Listopada - cała, Łąkowa - cała,Okrzei - cała, Piłsudskiego - cała, Polna - cała,  Sadowa - cała,  Senatorska - cała,  Sikorskiego - numery parzyste,Słoneczna - cała,Sobieskiego - cała, Sportowa - cała, Staszica - cała,  Strażacka - cała,  Szkolna - cała,    Targowa - cała,Wesoła - cała,  Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44, Plac Wolności - cała, Plac Wyszyńskiego - cała, Zacisze - cała,  Zakole - cała,   Zielona - cała,

                     - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Sspożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym ustawą, używaniem nikotyny (papierosy i e-papierosy), dewastacją mienia (nieprzyzwoite napisy na drewnianych elementach ławeczek parkowych), zakłócaniem ładu i i porządku publicznego, zaśmiecaniem w rejonie placu zabaw w Kolnie położonym na terenie mini parku miejskiego znajdującego się na ul. Plac Solidarności oraz samym parku. 

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r

Zaplanowane działania:

 - odbywanie spotkań i udzielanie informacji wśród mieszkańców  i  właściciela obiektu handlowego – dzielnicowy.
-  zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania        z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz Strażą Miejską w Kolnie.
- propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas  odwiedzin rodzin .
- prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie. 
- współpraca ze  Strażą Miejską oraz dyrekcją szkół podstawowych w Kolnie celem eliminacji zjawiska.

- opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów.
- pisemne poinformowanie Straży Miejskiej w Kolnie o rozpoczęciu planu priorytetowego wraz z prośbą o objecie rejonu częstszymi kontrolami

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 •  SM Kolno- kontrola wskazanego miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń ,współpraca poprzez realizacje wspólnego patrolu.
   - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

          

 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • 1. Informowanie mieszkańców podczas codziennych  spotkań w trakcie służby obchodowej, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.

 • 2.   Strona internetowa  KPP  Kolno.
  3.   Profil  Facebook  KPP  Kolno.

  Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2


Rejon służbowy miejski Nr 2: starszy dzielnicowy – asp. Adam Cwalina

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Aleksandrowska - cała,  Brzozowa - cała, Chopina - cała, Dąbrowskiej - cała, Dębowa - cała, Grunwaldzka - cała, Księcia Janusza - cała, Kasztanowa - cała, Klonowa - cała, Kolejowa - cała, Kopernika - cała, Kościuszki - cała, Kubraka - cała, Łabno Duże - cała, Łabno Małe - cała, Łazienna - cała, 1 Maja - cała, Mickiewicza - cała, Milewskiego - cała,  Ogrodowa - cała, Sienkiewicza - cała, Sikorskiego - numery nieparzyste, Słowackiego - cała,  Sosnowa - cała,  Świerkowa - cała,  Witosa - cała, Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44, Żeromskiego - cała.

 

- DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób w rejonie budynku przychodni MEDICARE w Kolnie  ul. Milewskiego 36, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego.

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie posiadanej wiedzy, sygnałów pochodzących od mieszkańców bloków usytuowanych w rejonie ul. Milewskiego 36 w Kolnie, jak również informacji nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • Okres obowiązywania planu:

-od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

Zaplanowane działania :

      

 1.  odbywanie spotkań i udzielanie informacji, pracownikom przychodni Medicare oraz właścicielom obiektów handlowych usytuowanych w rejonie przychodni – dzielnicowy.
 2.   zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania    z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej    w Kolnie..
 3.  propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin
 4. prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
 5. W trakcie trwania PDP- współpraca z Strażą Miejską w Kolnie celem eliminacji zjawiska.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Straż Miejska w Kolnie – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, zdecydowana reakcja na ujawnione wykroczenia, podejmowanie stosownych działań.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie- współpraca mająca na celu eliminację zjawiska nadużywania alkoholu jak również pomocy takim osobom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- podczas codziennej realizacji zadań służbowych

- podczas obchodu, odwiedzin rodzin, spotkań ze społeczeństwem

- zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3

Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   dzielnicowy  st. sierż. Rafał Stachelek

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina  Kolno;    Zabiele   Zabiele Zakaleń       Kolimagi

Gmina Turośl:   Adamusy       Cieloszka   Cieciory  Charubin    Charubin Dudy Nadrzeczne   Krusza    Ksebki  Leman     Łacha    Nowa Ruda    Potasie   Popiołki    Ptaki  Pupki  Samule  Szablaki  Trzcińskie  Turośl    Wanacja    Zimna
 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się młodzieży w rejonie  przystanku PKS przyległego do rejonu SP w Ptakach  oraz teren Szkoły Podstawowej w m. Ptaki 27, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

-od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r

Zaplanowane działania :

    

  1.  – nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Ptaki oraz dyrekcją SP w Ptakach, sporządzanie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem.

    – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Turośl w szczególności  umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośl, Spotkania z uczniami SP w Ptakach.

   – propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin, ponadto wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia w w/w miejscu.

    – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Ptaki oraz Dyrekcją SP w Ptakach -  analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- dyrekcja SP  w Ptakach – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- sołtys m. Ptaki- informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- pracownicy Urzędu Gminy w Turośli - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno i Urzędu Gminy Turośl

- zamieszczenie informacji na stronie Gminnego ośrodka Kultury w Turośli.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 4

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – st. sierż. Karol Załęcki

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina Kolno:   Borkowo       Janowo     Łosewo    Niksowizna        Gietki

Gmina Mały Płock;  Budy Kozłówka          Budy Żelazne         Cwaliny DużeCwaliny Małe      Chludnie        Józefowo     Kąty      Kołaki Strumienie     Kołaki Wietrzychowo    Korzeniste       Krukówka      Mały Płock       Mściwuje         Popki   Rakowo Nowe      Rakowo Stare      Ruda Skroda     Rudka Skroda   Rogienice Piaseczne    Rogienice Wielkie        Rogienice Wypychy    Śmiarowo      Waśki      Włodki      Wygrane         Zalesie

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób w rejonie placu zabaw oraz altany ogrodowej w m. Mały Płock przy ul. J. Kochanowskiego, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu i zaśmiecania

Źródło informacji zagrożenia:

 . Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Mały Płock oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r

Zaplanowane działania :

  

-  spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Mały Płock, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach porannych, popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

 - W trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Mały Płock celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób.

- wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Mały Płock, reagowanie na popełniane wykroczenia.

– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Gminy w Mały Płocku – zamieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie internetowej urzędu.

- Sołtys m. Mały Płock – Nawiązanie współpracy z przedstawicielem Urzędu Gminy celem wyeliminowania ujawnionego zagrożenia.

- Mieszkańcy m. Mały Płock – zgłaszanie dzielnicowemu informacji o ujawnionym zagrożeniu oraz odpowiednie jego naniesienie na aplikacji KZMB.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Strona internetowa KPP w Kolnie.

Strona internetowa UG w Małym Płocku.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej sołtysa m. Mały Płock.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 7

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – st. sierż. Patryk Ciołkowski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy  Kolno : Bialiki Brzozowo   Brzózki   Czernice    Czerwone     Danowo    Filipki Duże         Filipki Małe     Glinki      Gromadzyn Stary     Gromadzyn Wykno    Górszczyzna  Górskie      Kozioł          Kowalewo       Kumelsk     Kiełcze Stare   Kiełcze Kopki         Kossaki      Koziki Olszyny   Lachowo      Łosewo     Obiedzino  Okurowo  Pachuczyn      Rupin     Rydzewo Świątki         Truszki Kucze        Truszki Patory       Truszki Zalesie     Tyszki Łabno     Tyszki Wądołowo     Waszki          Wincenta     Wszebory      Wścieklice        Wykowo     Zaskrodzie     Żebry

 

 - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Lachowo w rejonie przystanku autobusowego, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r

Zaplanowane działania :

 – nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Lachowo, sporządzenie Karty Programu dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem, nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.

 – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno
w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

– propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

- służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

– spotkanie z mieszkańcami miejscowości Lachowo, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

-  Sołtys miejscowości Lachowo – Nawiązanie współpracy z przedstawicielem Urzędu Gminy celem wyeliminowania ujawnionego zagrożenia.

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie dzielnicowego o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie przystanku, naniesienie zagrożenia na aplikację KZMB.

- Urząd Gminy Kolno – Informowanie o ujawnionych zagrożeniach, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 REJON DZIELNICOWEGO NR 5             

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy asp. Hubert Korytkowski

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Stawiski, ulice:  Cedrowska  Długa Furmańska  Kościelna Kościuszki Kossaka  Krótka Krzywe Koło    Łomżyńska   Niecała   Ogrodowa Plac Wolności  Pocztowa    Polowa  Parkowa Płk. St. Steczkowskiego  Projektowana  Reymonta     Sadowa  Smolniki  Spokojna  Strażacka Szosowa   550-Lecia Stawisk Utrata    Wiejska  Witosa Zjazd    Źródłowa.

Gmina Stawiski, miejscowości:  Barzykowo   Budy Poryckie  Budy Stawiskie  Budziski  Cedry  Chmielewo Cwaliny  Dzięgiele   Dzierzbia  Hipolitowo  Ignacewo    Jurzec Szlachecki   Jurzec Włościański  Karwowo   Kuczyny Lsy   Michny  Mieczki - Sucholaszczki   Mieszołki  Poryte   Ramoty  Rogale  Romany   Rostki   Skroda Mała  Sokoły  Tafiły  Wilczewo  Wysokie Duże   Wysokie Małe     Zabiele  Zaborowo Zalesie   Żelazki.

 

              - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się osób w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacji, aktami wandalizmu, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, palenie ognisk w rejonie kompleksu leśnego, kłusownictwo wodne oraz niebezpieczeństwa na terenie wodnym i przywodnym w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozmów członków stowarzyszenia ,,Szlachetny Rak’’, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r
 •  Zaplanowane działania:
 • Sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli
 • Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu:   
 • - objęcia terenu zalewu wodnego monitoringiem wizyjnym,
 • - poprawy znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli, palenia ognisk oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód

  - poprawy gospodarki odpadami znajdującymi się nad zalewem poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbierania z kontenerów

  - zorganizowania i wygospodarowania dodatkowych miejsc, gdzie lokalna młodzież mogłaby spędzać czas wolny

  - umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach  

 • Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Stawiskach, Grupą Ratunkową „Nadzieja” w celu zorganizowania wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą, zorganizowania pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie
 • Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkół znajdujących się na ternie miasta i gminy Stawiski oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach w celu zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie miasta i gminy Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu.
 • Nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem ,,Szlachetny Rak’’ w Stawiskach w celu umieszczenia nad zalewem dodatkowych tablic informacyjnych o zakazie połowu ryb osobom nieuprawnionym oraz w celu zorganizowania spotkania informującego z członkami koła na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego 
 • Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie oraz funkcjonariuszami zajmującymi się w KPP Kolno profilaktyką w celu  zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie miasta  i gminy Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących właściwego zachowania nad wodą .
 • Zorganizowanie debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego.
 • Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach (realizacja karty programu) .
 • Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie

 • Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

 1. Urząd Miasta w Stawiskach:                                                                                                                                                                                                                                                                                       -  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,
 2. - pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie
 3. -  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

  -  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,

  - pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie

  -  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach:
 5. - objęcie terenu zalewu monitoringiem wizyjnym,

  - poprawa znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli, palenia ognisk oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód,

  - poprawa gospodarki odpadami znajdującymi się nad zalewem poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbierania z kontenerów,

  - zorganizowanie i wygospodarowanie dodatkowych miejsc, gdzie lokalna młodzież mogłaby spędzać czas wolny, 

  - umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach

  - pomoc w zorganizowaniu debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego

 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie:

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

1. Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, realizowania własnych  czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Miasta w Stawiskach, GOKIS Stawiski, Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 6

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6:  dzielnicowy – mł. asp. Piotr Jasiewicz

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy Grabowo:   Andrychy,Bagińskie, Ciemianka   Chełchy    Golanki Gnatowo  Grabowo  Grabowskie    Grądy Michały   Grądy Możdżenie Guty Podleśne Guty Stare                        Kamińskie  Konopki Białystok   Konopki Monety   Kownacin   Kurkowo    Łebki Małe  Łebki Duże    Łubiane    Marki   Milewo - Gałązki   Pasichy Przyborowo   Rosochate  Surały    Siwki  Skroda Wielka Stawiane  Świdry Podleśne                        Świdry Dobrzyce   Wiszowate  Wojsławy Żebrki.

 

                   - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 Zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywaniu alkoholu w rejonie sklepów spożywczych przy ul. Pl. 3 Maja w Grabowie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

   Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r

Zaplanowane działania:

 1. Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 2. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu objęcia rejonu placówek handlowych przy ul. Plac 3 Maja w Grabowie monitoringiem wizyjnym, umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Gminy Grabowo  
 3. Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego i represjonowanie sprawców wykroczeń celem wyeliminowania zagrożenia, zlecenie tego zadania dla pozostałych funkcjonariuszy PP Stawiski w szczególności dla ogniwa patrolowego.
 4. Kontrole sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu osobom niepożądanym.
 5. Przeprowadzanie rozmów z pracownikami oraz właścicielami sklepów pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu. 
 6. Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin .
 7. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie popełniających wykroczenia w rejonie zagrożonym Na podstawie zebranych informacji w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków do GKRP w Grabowie o leczenie odwykowe od alkoholu .
 8. Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wsparcia dla osób nadużywających alkoholu w miejscu zagrożonym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. Urząd Gminy Grabowo – umieszczenie monitoringu wizyjnego w rejonie placówek handlowych oraz umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej urzędu.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie - wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie, leczenie odwykowe;

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

1. Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy w Grabowie

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego  zagrożenia.

 

 

Powrót na górę strony