TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 1

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy –  mł. asp. Robert Lubiejewski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Armii Krajowej - cała, Boczna - cała, Ciepła - cała,Czysta - cała, Św. Floriana - cała, Jana z Kolna - cała,Konopnickiej - cała,Konstytucji 3 Maja - cała,Kościelna - cała,Krótka - cała, Stanisława Krupki - cała,11 Listopada - cała, Łąkowa - cała,Okrzei - cała, Piłsudskiego - cała, Polna - cała,  Sadowa - cała,  Senatorska - cała,  Sikorskiego - numery parzyste,Słoneczna - cała,Sobieskiego - cała, Sportowa - cała, Staszica - cała,  Strażacka - cała,  Szkolna - cała,    Targowa - cała,Wesoła - cała,  Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44, Plac Wolności - cała, Plac Wyszyńskiego - cała, Zacisze - cała,  Zakole - cała,   Zielona - cała,

                     - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego „Delikatesy Centrum” mieszczącym się na ul.11listopada 15 w Kolnie oraz przyległej altanki śmietnikowej, załatwianie tam potrzeb fizjologicznych, używanie słów wulgarnych, hałaśliwe, uciążliwe zachowanie , zakłócanie ładu i i porządku publicznego, zaśmiecanie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania:

1. Systematyczne sprawdzanie wskazanego rejonu o różnych porach dnia i nocy, zarówno przez dzielnicowego jak i patrole prewencyjne celem oddziaływania prewencyjnego i nie dopuszczania do naruszeń prawa.

2. Skuteczne stosowanie środków przewidzianych prawem w przypadku stwierdzenia naruszeńporządku prawnego.

3.Sporządzanie kart zadań doraznych wynikajacych ze zgłoszeń społecznych.

 4.Rozmowy z personelem pobliskich sklepów spożywczych w kwestii przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Rozmowy z mieszkańcami pobliskich bloków mieszkalnych celem informowania ich o podjętych działaniach jak również skuteczności oddziaływania Policji w niwelowaniu nagannych zachowań nieletnich/osób dorosłych popełniających wykroczenia.

6. Rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowegodot. szkodliwości spożywania alkoholu, uzależnień, dewastacji mienia itp., podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami w trakcie odwiedzin rodzin.

7. Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.

8. Prowadzenie rozpoznania osobowegocelemustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia w rejonie sklepu „Delikatesy Centrum” i altanki śmietnikowej .

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Miasta Kolno – rozpowszechnienie planu , informacja na stronie internetowej, modernizacja istniejącego monitoringu wizyjnego
 • SM Kolno, wspólne służby, dokonywanie kontroli wskazanego rejonu, reagowanie na przypadki spożywania alkoholu inne wykroczenia porządkowe. W stosunku do osób nie przestrzegających przepisów prawa, stosowanie środków oddziaływań wychowawczych
 •  
 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym
 • informacja na stronie internetowej KPP Kolno, fb
 • spotkania profilaktyczne i edukacyjne ze społeczeństwem
 • podczas odwiedzin rodzin, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta informowanie o realizacji planu priorytetowego,

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2


Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – mł. asp. Adam Cwalina

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Aleksandrowska - cała,  Brzozowa - cała, Chopina - cała, Dąbrowskiej - cała, Dębowa - cała, Grunwaldzka - cała, Księcia Janusza - cała, Kasztanowa - cała, Klonowa - cała, Kolejowa - cała, Kopernika - cała, Kościuszki - cała, Kubraka - cała, Łabno Duże - cała, Łabno Małe - cała, Łazienna - cała, 1 Maja - cała, Mickiewicza - cała, Milewskiego - cała,  Ogrodowa - cała, Sienkiewicza - cała, Sikorskiego - numery nieparzyste, Słowackiego - cała,  Sosnowa - cała,  Świerkowa - cała,  Witosa - cała, Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44, Żeromskiego - cała.

 

- DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób bezdomnych, nietrzeźwych w rejonie ul. Wojska Polskiego 67A , gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, a także żebractwa. 

 

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • Okres obowiązywania planu:

-od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania :

   - odbywanie spotkań i udzielanie informacji  właścicielom obiektów handlowych – dzielnicowy.

   -  zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania    z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego.

   - propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin

   - prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie

   - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie celem eliminacji zjawiska bezdomności 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie – współpraca mająca na celu eliminację zjawiska bezdomności jak również pomocy takim osobom . 

-Straż Miejska w Kolnie – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego , informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań.

 (należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- podczas codziennej realizacji zadań służbowych

- podczas obchodu, odwiedzin rodzin, spotkań ze społeczeństwem

- zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3

Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   dzielnicowy   mł. asp. Adam Śniadach

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina  Kolno;    Zabiele   Zabiele Zakaleń       Kolimagi

Gmina Turośl:   Adamusy       Cieloszka   Cieciory  Charubin    Charubin Dudy Nadrzeczne   Krusza    Ksebki  Leman     Łacha    Nowa Ruda    Potasie   Popiołki    Ptaki  Pupki  Samule  Szablaki  Trzcińskie  Turośl    Wanacja    Zimna
 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Zabiele w rejonie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu. 

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

- od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania :

  nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Zabiele oraz dyrekcją SP w Zabielu, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem.

 – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym lub instalacji sztucznego oświetlenia oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

 –  propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

- służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

– wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

– spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zabiele, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

-  Sołtys miejscowości Zabiele   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie zatoczki autobusowej

- Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu lub sztucznego oświetlenia, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie

- dyrekcja SP w Zabielu – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 4

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: starszy dzielnicowy –  mł. asp. Paweł Sadowski 

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina Kolno:   Borkowo       Janowo     Łosewo    Niksowizna        Gietki

Gmina Mały Płock;  Budy Kozłówka          Budy Żelazne         Cwaliny DużeCwaliny Małe      Chludnie        Józefowo     Kąty      Kołaki Strumienie     Kołaki Wietrzychowo    Korzeniste       Krukówka      Mały Płock       Mściwuje         Popki   Rakowo Nowe      Rakowo Stare      Ruda Skroda     Rudka Skroda   Rogienice Piaseczne    Rogienice Wielkie        Rogienice Wypychy    Śmiarowo      Waśki      Włodki      Wygrane         Zalesie

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób na przystanku autobusowym w m. Kąty oraz na znajdującym się obok parkingu, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Kąty, rozmów z proboszczem  parafii Kąty, sołtysem m. Kąty oraz zaznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania :

  –  spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Kąty oraz z proboszczem parafii Kąty celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń, również w oparciu o zapisy monitoringu. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

 - W trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Kąty celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób.

- dalsza wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Kąty, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych na podstawie sporządzanych w miarę potrzeb KZD.

– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem i  proboszczem parafii m. Kąty, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- sołtys m. Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- proboszcz parafii Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach na podstawie nagrań z monitoringu

- mieszkańcy m. Kąty - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Strona internetowa KPP w Kolnie.

Strona internetowa UG w Małym Płocku.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej sołtysa m. Kąty.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 7

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – mł. asp. Dawid Magdaleński

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy  Kolno : Bialiki Brzozowo   Brzózki   Czernice    Czerwone     Danowo    Filipki Duże         Filipki Małe     Glinki      Gromadzyn Stary     Gromadzyn Wykno    Górszczyzna  Górskie      Kozioł          Kowalewo       Kumelsk     Kiełcze Stare   Kiełcze Kopki         Kossaki      Koziki Olszyny   Lachowo      Łosewo     Obiedzino  Okurowo  Pachuczyn      Rupin     Rydzewo Świątki         Truszki Kucze        Truszki Patory       Truszki Zalesie     Tyszki Łabno     Tyszki Wądołowo     Waszki          Wincenta     Wszebory      Wścieklice        Wykowo     Zaskrodzie     Żebry

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Bialiki w rejonie przystanku autobusowego, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu. 

Źródło informacji zagrożenia:

 -Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania :

 – nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Bialiki, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem, nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno

– nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym lub instalacji sztucznego oświetlenia oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

 – propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

 - służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Bialiki, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

-  Sołtys miejscowości Bialiki   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie przystanku i byłej szkoły

- Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu lub sztucznego oświetlenia, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 REJON DZIELNICOWEGO NR 5             

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy asp. Hubert Korytkowski

tel. 47 71 822 30

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Stawiski, ulice:  Cedrowska  Długa Furmańska  Kościelna Kościuszki Kossaka  Krótka Krzywe Koło    Łomżyńska   Niecała   Ogrodowa Plac Wolności  Pocztowa    Polowa  Parkowa Płk. St. Steczkowskiego  Projektowana  Reymonta     Sadowa  Smolniki  Spokojna  Strażacka Szosowa   550-Lecia Stawisk Utrata    Wiejska  Witosa Zjazd    Źródłowa.

Gmina Stawiski, miejscowości:  Barzykowo   Budy Poryckie  Budy Stawiskie  Budziski  Cedry  Chmielewo Cwaliny  Dzięgiele   Dzierzbia  Hipolitowo  Ignacewo    Jurzec Szlachecki   Jurzec Włościański  Karwowo   Kuczyny Lsy   Michny  Mieczki - Sucholaszczki   Mieszołki  Poryte   Ramoty  Rogale  Romany   Rostki   Skroda Mała  Sokoły  Tafiły  Wilczewo  Wysokie Duże   Wysokie Małe     Zabiele  Zaborowo Zalesie   Żelazki.

 

              - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją, występowanie aktów wandalizmu, zakłócanie porządku publicznego, palenie ognisk w rejonie kompleksu lenego, kłusownicto wodne i inne niebezpieczeństwa na terenie wodnym i przywodnym w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach .

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozmów z członkami stowarzyszenia "Szlachetny Rak", własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

 Okres obowiązywania planu:

 • od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.
 •  Zaplanowane działania:

1.Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu:

- objęcia terenu zalewu wodnego monitoringiem wizyjnym,

- poprawy znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli, palenia ognisk oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód

- poprawy gospodarki odpadami znajdującymi się nad zalewem poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbierania z kontenerów

- zorganizowania i wygospodarowania dodatkowych miejsc, gdzie lokalna młodzież mogłaby spędzać czas wolny

- umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach  

2.Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Stawiskach, Grupą Ratunkową „Nadzieja” w celu zorganizowania wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą, zorganizowania pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie 

3.Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkół znajdujących się na ternie miasta i gminy Stawiski oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach w celu zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie miasta i gminy Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu 

4.Nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem ,,Szlachetny Rak’’ w Stawiskach w celu umieszczenia nad zalewem dodatkowych tablic informacyjnych o zakazie połowu ryb osobom nieuprawnionym oraz w celu zorganizowania spotkania informującego z członkami koła na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego - 

5.Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie oraz funkcjonariuszami zajmującymi się w KPP Kolno profilaktyką w celu  zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie miasta  i gminy Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących właściwego zachowania nad wodą - 

6.Zorganizowanie debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego 

7.Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach (realizacja karty programu

8.Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin 

9.Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
 

    Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacjiawiskach:

 1. Urząd Miasta w Stawiskach:

-upowszechnianie informacji o Planie Działania Priorytetowego

- umieszczenie nad zalewem dodatkowych tablic informacyjnych o zakazie połowu ryb osobom nieuprawnionym

- pomoc przy zorganizowaniu spotkania informującego z członkami koła na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

Inni przedstawiciele lokalnych mediów:

- pomoc przy organizowaniu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu oraz właściwego zachowania nad wodą

- pomoc przy organizacji debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego

Stowarzyszenie ,,Szlachetny Rak’’:

- pomoc przy organizowaniu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu oraz właściwego zachowania nad wodą

- pomoc przy organizacji debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach:

-  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,

- pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie

-  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

Dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski:

-  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,

- pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie

-  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

Grupa Ratunkowa „Nadzieja”:

-  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,

- pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie

-  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach:

- objęcie terenu zalewu monitoringiem wizyjnym,

- poprawa znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli, palenia ognisk oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód,

- poprawa gospodarki odpadami znajdującymi się nad zalewem poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbierania z kontenerów,

- zorganizowanie i wygospodarowanie dodatkowych miejsc, gdzie lokalna młodzież mogłaby spędzać czas wolny, 

- umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach

- pomoc w zorganizowaniu debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie:

-  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą,

- pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie

-  pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, realizowania własnych  czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Miasta w Stawiskach, GOKIS Stawiski, Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 6

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6:  dzielnicowy – sierż.szt. Piotr Jasiewicz

tel. 47 71 822 30

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy Grabowo:   Andrychy,Bagińskie, Ciemianka   Chełchy    Golanki Gnatowo  Grabowo  Grabowskie    Grądy Michały   Grądy Możdżenie Guty Podleśne Guty Stare                        Kamińskie  Konopki Białystok   Konopki Monety   Kownacin   Kurkowo    Łebki Małe  Łebki Duże    Łubiane    Marki   Milewo - Gałązki   Pasichy Przyborowo   Rosochate  Surały    Siwki  Skroda Wielka Stawiane  Świdry Podleśne                        Świdry Dobrzyce   Wiszowate  Wojsławy Żebrki.

 

                   - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

   Gromadzenie się osób w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócaniu porządku publicznego, zaśmiecaniu miejsca publicznego, spożywaniu alkoholu  na terenie Parku znajdującego się przy ul. Jakuba Wagi w Grabowie. 

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

   Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od  01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Zaplanowane działania:

 1. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu objęcia terenu parku oraz znajdującego się w nim dworku monitoringiem wizyjnym, umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Gminy Grabowo 
 2. Zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami Grabowa –
 3. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie Parku w Grabowie
 4. Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin - 
 5. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
   

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1. Urząd Gminy w Grabowie - objęcie terenu parku oraz znajdującego się tam dworku monitoringiem wizyjnym
 2. Przedstawiciele lokalnych mediów
  - upowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

1. Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, realizowania własnych  czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy w Grabowie

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego  zagrożenia.

 

 

Powrót na górę strony