TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 1

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy –  mł. asp. Robert Lubiejewski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Armii Krajowej - cała, Boczna - cała, Ciepła - cała,Czysta - cała, Św. Floriana - cała, Jana z Kolna - cała,Konopnickiej - cała,Konstytucji 3 Maja - cała,Kościelna - cała,Krótka - cała, Stanisława Krupki - cała,11 Listopada - cała, Łąkowa - cała,Okrzei - cała, Piłsudskiego - cała, Polna - cała,  Sadowa - cała,  Senatorska - cała,  Sikorskiego - numery parzyste,Słoneczna - cała,Sobieskiego - cała, Sportowa - cała, Staszica - cała,  Strażacka - cała,  Szkolna - cała,    Targowa - cała,Wesoła - cała,  Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44, Plac Wolności - cała, Plac Wyszyńskiego - cała, Zacisze - cała,  Zakole - cała,   Zielona - cała,

                     - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 Gromadzenie się osób, które spożywają alkohol w miejscu publicznym ,załatwianiem potrzeb fizjologicznych ,używaniem słów wulgarnych, hałaśliwym ,uciążliwym zachowaniem, zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecaniem . Naganne zachowanie to odbywa się o różnych godzinach w ciągu doby, od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepów spożywczo- przemysłowych na  ul. Pl. Wolności 25 „Bit” i ul. Pl. Wolności 22 PSS „Społem” w Kolnie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania:

 •  - odbywanie spotkań i udzielanie informacji wśród mieszkańców i  właściciela obiektu handlowego – dzielnicowy.
 • -  zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania    z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz Strażą Miejską w Kolnie.
 •  - propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin
 •  prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie.
 • współpraca z Miejskim Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie celem eliminacji zjawiska nadużywania alkoholu na terenie rejonu  nr  1

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Miejski Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie – współpraca mająca na celu eliminację zjawiska nadużywania alkoholu jak również pomocy takim osobom . 

  - Straż Miejska w Kolnie – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego , informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań.

         -  Sąd Rejonowy w Łomży (III Wydział Rodzinny i Nieletnich – informowanie o przypadkach popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie  oraz o przypadkach demoralizacji.

         - Właściciele oraz personel  sklepów spożywczo – monopolowych - przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe)

         - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - w razie potrzeby zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol.

          

 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • 1.Informowanie mieszkańców podczas codziennych spotkań w trakcie służby obchodowej ,debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.

  2.Strona internetowa KPP Kolno

  3.Profil „Facebook” KPP Kolno

  Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2


Rejon służbowy miejski Nr 2: starszy dzielnicowy – mł. asp. Adam Cwalina

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Aleksandrowska - cała,  Brzozowa - cała, Chopina - cała, Dąbrowskiej - cała, Dębowa - cała, Grunwaldzka - cała, Księcia Janusza - cała, Kasztanowa - cała, Klonowa - cała, Kolejowa - cała, Kopernika - cała, Kościuszki - cała, Kubraka - cała, Łabno Duże - cała, Łabno Małe - cała, Łazienna - cała, 1 Maja - cała, Mickiewicza - cała, Milewskiego - cała,  Ogrodowa - cała, Sienkiewicza - cała, Sikorskiego - numery nieparzyste, Słowackiego - cała,  Sosnowa - cała,  Świerkowa - cała,  Witosa - cała, Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44, Żeromskiego - cała.

 

- DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób w rejonie ul. Wojska Polskiego 67A w Kolnie, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych a także żebractwa.

Źródło informacji zagrożenia:

-Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie posiadanej wiedzy, sygnałów pochodzących od mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 67A, właścicieli sklepów usytuowanych w tym rejonie jak również informacji nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • Okres obowiązywania planu:

-od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania :

        

 1.  odbywanie spotkań i udzielanie informacji  właścicielom obiektów handlowych – dzielnicowy.
 2.   zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania    z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego.
 3. propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin
 4. prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie celem eliminacji zjawiska bezdomności na terenie rejonu nr. 2

 

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie – współpraca mająca na celu zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol.

- Straż Miejska w Kolnie – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego , informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie- współpraca mająca na celu eliminację zjawiska nadużywania alkoholu jak również pomocy takim osobom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

-

- podczas codziennej realizacji zadań służbowych

- podczas obchodu, odwiedzin rodzin, spotkań ze społeczeństwem

- zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno

- Profil ,,Facebook” KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3

Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   dzielnicowy   sierż. Rafał Stachelek

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina  Kolno;    Zabiele   Zabiele Zakaleń       Kolimagi

Gmina Turośl:   Adamusy       Cieloszka   Cieciory  Charubin    Charubin Dudy Nadrzeczne   Krusza    Ksebki  Leman     Łacha    Nowa Ruda    Potasie   Popiołki    Ptaki  Pupki  Samule  Szablaki  Trzcińskie  Turośl    Wanacja    Zimna
 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Zabiele w rejonie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

-od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania :

     – nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Zabiele oraz dyrekcją SP w Zabielu, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem.

 – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym lub instalacji sztucznego oświetlenia oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

 – propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

 - służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zabiele, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Sołtys miejscowości Zabiele   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie zatoczki autobusowej

- Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu lub sztucznego oświetlenia, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie

- dyrekcja SP w Zabielu – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

-

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 4

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – sierż. Karol Załęcki

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina Kolno:   Borkowo       Janowo     Łosewo    Niksowizna        Gietki

Gmina Mały Płock;  Budy Kozłówka          Budy Żelazne         Cwaliny DużeCwaliny Małe      Chludnie        Józefowo     Kąty      Kołaki Strumienie     Kołaki Wietrzychowo    Korzeniste       Krukówka      Mały Płock       Mściwuje         Popki   Rakowo Nowe      Rakowo Stare      Ruda Skroda     Rudka Skroda   Rogienice Piaseczne    Rogienice Wielkie        Rogienice Wypychy    Śmiarowo      Waśki      Włodki      Wygrane         Zalesie

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób na przystanku autobusowym w m. Kąty oraz na znajdującym się obok parkingu, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu i zaśmiecania.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Kąty, rozmów z proboszczem  parafii Kąty, sołtysem m. Kąty oraz zaznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania :

   –  spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Kąty oraz z proboszczem parafii Kąty celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń, również w oparciu o zapisy monitoringu. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

- W trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Kąty celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób.

- dalsza wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Kąty, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych na podstawie sporządzanych w miarę potrzeb KZD.

.– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem i  proboszczem parafii m. Kąty, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- sołtys m. Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- proboszcz parafii Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach na podstawie nagrań z monitoringu

- mieszkańcy m. Kąty - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Strona internetowa KPP w Kolnie.

Strona internetowa UG w Małym Płocku.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej sołtysa m. Kąty.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 7

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – st. sierż. Patryk Ciołkowski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy  Kolno : Bialiki Brzozowo   Brzózki   Czernice    Czerwone     Danowo    Filipki Duże         Filipki Małe     Glinki      Gromadzyn Stary     Gromadzyn Wykno    Górszczyzna  Górskie      Kozioł          Kowalewo       Kumelsk     Kiełcze Stare   Kiełcze Kopki         Kossaki      Koziki Olszyny   Lachowo      Łosewo     Obiedzino  Okurowo  Pachuczyn      Rupin     Rydzewo Świątki         Truszki Kucze        Truszki Patory       Truszki Zalesie     Tyszki Łabno     Tyszki Wądołowo     Waszki          Wincenta     Wszebory      Wścieklice        Wykowo     Zaskrodzie     Żebry

 

 - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Wincenta – rejon niestrzeżonego kąpieliska na rzece Pisie, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania :

– nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Wincenta, sporządzenie Karty Programu dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem, nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno.

- nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

 – propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,

 - służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych. 

– wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia.

 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Wincenta, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

-  Sołtys miejscowości Wincenta – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie kąpieliska.

- Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.

- informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.

- strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 REJON DZIELNICOWEGO NR 5             

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy asp. Hubert Korytkowski

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Stawiski, ulice:  Cedrowska  Długa Furmańska  Kościelna Kościuszki Kossaka  Krótka Krzywe Koło    Łomżyńska   Niecała   Ogrodowa Plac Wolności  Pocztowa    Polowa  Parkowa Płk. St. Steczkowskiego  Projektowana  Reymonta     Sadowa  Smolniki  Spokojna  Strażacka Szosowa   550-Lecia Stawisk Utrata    Wiejska  Witosa Zjazd    Źródłowa.

Gmina Stawiski, miejscowości:  Barzykowo   Budy Poryckie  Budy Stawiskie  Budziski  Cedry  Chmielewo Cwaliny  Dzięgiele   Dzierzbia  Hipolitowo  Ignacewo    Jurzec Szlachecki   Jurzec Włościański  Karwowo   Kuczyny Lsy   Michny  Mieczki - Sucholaszczki   Mieszołki  Poryte   Ramoty  Rogale  Romany   Rostki   Skroda Mała  Sokoły  Tafiły  Wilczewo  Wysokie Duże   Wysokie Małe     Zabiele  Zaborowo Zalesie   Żelazki.

 

              - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecaniu miejsca publicznego, spożywaniu alkoholu w godz. 6-22 od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepów spożywczych, stacji paliw „ORLEN”, oraz przyległego parku miejskiego przy ul. Plac Wolności w Stawiskach.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

 Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.
 •  Zaplanowane działania:
 1. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach .
 2. Zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami Stawisk oraz właścicielami sklepów .
 3. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych/obchodów, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie obiektów handlowych
   
 4. Przeprowadzenie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach kontroli sklepów sprzedających alkohol 
 5. Rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie miasta i gminy Stawiski.
 6. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejoni                                                                  
 7. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań. -                                                                                                                    -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach- kontrole sklepów sprzedających alkohol 
 8. --  Właściciele oraz personel  sklepów spożywczo – monopolowych - przypomnienie   obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe)
 9.  ---Mieszkańcy okolicznych  zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych     zachowaniach osób

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

1. Informowanie mieszkańców powszelakich spotkaństa i gminy oraz realizacji własnych codziennych zadań służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Stawikach, GOKIS Stawiski

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 6

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6:  dzielnicowy – mł. asp. Piotr Jasiewicz

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy Grabowo:   Andrychy,Bagińskie, Ciemianka   Chełchy    Golanki Gnatowo  Grabowo  Grabowskie    Grądy Michały   Grądy Możdżenie Guty Podleśne Guty Stare                        Kamińskie  Konopki Białystok   Konopki Monety   Kownacin   Kurkowo    Łebki Małe  Łebki Duże    Łubiane    Marki   Milewo - Gałązki   Pasichy Przyborowo   Rosochate  Surały    Siwki  Skroda Wielka Stawiane  Świdry Podleśne                        Świdry Dobrzyce   Wiszowate  Wojsławy Żebrki.

 

                   - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

  Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego na terenie przystanku PKS w m. Skroda Wielka.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

   Zagrożenia zdiagnozowane są na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r

Zaplanowane działania:

 1. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu objęcia terenu przystanku monitoringiem wizyjnym, umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Gminy Grabowo  
 2. Zwiększenie liczby patroli, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie przystanku PKS w m. Skroda Wielka
   
 3. Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin .
 4. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
   

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 1.  

 2. Urząd Gminy w Grabowie - objęcie terenu przystanku monitoringiem wizyjnym
 3. Przedstawiciele lokalnych mediów
  - upowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

Informowanie mieszkańców podczas wszelakich spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy w Grabowie

3.   Strona internetowa KPP w Kolnie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego  zagrożenia.

 

 

Powrót na górę strony