TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

REJON DZIELNICOWEGO NR 1

Rejon służbowy miejski Nr 1: dzielnicowy – st. sierż. Tomasz Śliwecki

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno; Armii Krajowej - cała, Boczna - cała, Ciepła - cała,Czysta - cała, Św. Floriana - cała, Jana z Kolna - cała, Konopnickiej - cała, Konstytucji 3 Maja - cała, Kościelna - cała, Krótka - cała, Stanisława Krupki - cała,11 Listopada - cała, Łąkowa - cała, Okrzei - cała, Piłsudskiego - cała, Polna - cała,  Sadowa - cała,  Senatorska - cała,  Sikorskiego - numery parzyste, Słoneczna - cała, Sobieskiego - cała, Sportowa - cała, Staszica - cała,  Strażacka - cała,  Szkolna - cała, Targowa - cała, Wesoła - cała, Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44, Plac Wolności - cała, Plac Wyszyńskiego - cała, Zacisze - cała,  Zakole - cała, Zielona - cała.

                     - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym ustawą, załatwianiem potrzeb fizjologicznych w rejonie altanki śmietnikowej, używaniem słów wulgarnych, hałasem, zakłócaniem ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniem. Naganne zachowanie to nasila się szczególnie w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych w rejonie sklepu spożywczego „Delikatesy Centrum” mieszczącym się na ul. 11 listopada 15 w Kolnie oraz przyległej altanki śmietnikowej. 

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

 od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r

Zaplanowane działania:

 • odbywanie spotkań i udzielanie informacji wśród mieszkańców i właściciela obiektu handlowego – dzielnicowy,
 • zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz Strażą Miejską w Kolnie,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie,
 • współpraca z Miejskim Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie celem eliminacji zjawiska nadużywania alkoholu na terenie rejonu nr 1.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • SM Kolno - kontrola wskazanego miejsca zagrożonego, współpraca poprzez realizacje wspólnego patrolu.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie.

        

 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Informowanie mieszkańców podczas codziennych  spotkań w trakcie służby obchodowej, debat, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.
 • Strona internetowa  KPP  Kolno.
 • Profil  Facebook  KPP  Kolno.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2


Rejon służbowy miejski Nr 2: starszy dzielnicowy – asp. Adam Cwalina

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Kolno;  Akacjowa - cała, Aleksandrowska - cała, Bukowa - cała, Brzozowa - cała, Chopina - cała, Dąbrowskiej - cała, Dębowa - cała, Grunwaldzka - cała, Handlowa - cała, Kasztanowa - cała, Księcia Janusza - cała, Kasztanowa - cała, Klonowa - cała, Kolejowa - cała, Kopernika - cała, Kościuszki - cała, Kubraka - cała, Lipowa - cała, Łabno Duże - cała, Łabno Małe - cała, Łazienna - cała, 1 Maja - cała, Mickiewicza - cała, Milewskiego - cała, Towarowa - cała, Jesionowa - cała, Ogrodowa - cała, Sienkiewicza - cała, Sikorskiego - numery nieparzyste, Słowackiego - cała,  Sosnowa - cała,  Świerkowa - cała,  Witosa - cała, Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44), Żeromskiego - cała.

 

- DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Teofila Kubraka 1-5 w Kolnie, oraz budynku galerii handlowej, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego, palenia papierosów w szczególności przez młodzież z pobliskiej szkoły.

Źródło informacji zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie posiadanej wiedzy, sygnałów pochodzących od mieszkańców bloków przy ul. Teofila Kubraka, jak również informacji nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 • Okres obowiązywania planu:

-od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

Zaplanowane działania :

 • odbywanie spotkań i udzielanie informacji dyrekcji, pracownikami ZST w Kolnie ul. Kubraka 6, oraz pracownikom galerii handlowej – dzielnicowy,
 • zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Kolnie,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Straż Miejska w Kolnie – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, zdecydowana reakcja na ujawnione wykroczenia, podejmowanie stosownych działań.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie - współpraca mająca na celu eliminację zjawiska nadużywania alkoholu jak również pomocy takim osobom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • podczas codziennej realizacji zadań służbowych
 • podczas obchodu, odwiedzin rodzin, spotkań ze społeczeństwem
 • zamieszczenie informacji na stronie KPP Kolno
 • Profil ,,Facebook” KPP Kolno

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3

Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   dzielnicowy  st. sierż. Rafał Stachelek

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina  Kolno;    Zabiele, Zabiele, Zakaleń, Kolimagi

Gmina Turośl:   Adamusy, Cieloszka, Cieciory, Charubin, Charubin, Dudy Nadrzeczne, Krusza, Ksebki, Leman, Łacha, Nowa Ruda,  Potasie, Popiołki, Ptaki, Pupki, Samule, Szablaki,  Trzcińskie, Turośl, Wanacja, Zimna
 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W podległym mi rejonie służbowym zdiagnozowano zagrożenie w postaci grupowania się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Zabiele w rejonie placu zabaw przy remizie OSP m. Zabiele 165, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania w/w miejsca.  

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. 

Okres obowiązywania planu:

-od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r

Zaplanowane działania :

   • nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Zabiele oraz dyrekcją SP w Zabielu, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem,
   • nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu  objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym bądź umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno,
   • propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,
   • służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych - informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych,
   • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia, ponadto spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zabiele, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

    • Sołtys miejscowości Zabiele   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach,
    • mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie zatoczki autobusowej,
    • Urząd Gminy Kolno - instalacja monitoringu lub sztucznego oświetlenia, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolnie,
    • dyrekcja SP w Zabielu – informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie.
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin.
 • strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno

 

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 4

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – st. sierż. Karol Załęcki

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości gmin;

Gmina Kolno:   Borkowo, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Gietki

Gmina Mały Płock;  Budy Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Chludnie, Józefowo,  Kąty, Kołaki Strumienie, Kołaki Wietrzychowo, Korzeniste, Krukówka, Mały Płock, Mściwuje, Popki, Rakowo Nowe, Rakowo Stare, Ruda Skroda, Rudka Skroda, Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Rogienice Wypychy, Śmiarowo, Waśki, Włodki, Wygrane, Zalesie

 

  - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowanie się osób na przystanku autobusowym w m. Janowo, przy posesji nr 27, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu i zaśmiecania.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Janowo oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r

Zaplanowane działania :

 • spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Janowo celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych,
 • w trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Janowo celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób,
 • dalsza wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Janowo, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych na podstawie sporządzanych w miarę potrzeb KZD,
 • rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • sołtys m. Janowo – informowanie o ujawnionych zagrożeniach,
 • mieszkańcy m. Janowo - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Strona internetowa KPP w Kolnie
 • Strona internetowa UG w Kolnie
 • Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej sołtysa m. Janowo
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 7

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – mł. asp. Robert Lubiejewski

tel. 47 71 822 55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy  Kolno : Bialiki Brzozowo, Brzózki, Czernice, Czerwone, Danowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Glinki, Gromadzyn Stary, Gromadzyn Wykno, Górszczyzna, Górskie, Kozioł, Kowalewo, Kumelsk, Kiełcze Stare, Kiełcze Kopki, Kossaki, Koziki Olszyny, Lachowo, Łosewo, Obiedzino, Okurowo, Pachuczyn, Rupin, Rydzewo Świątki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno, Tyszki Wądołowo, Waszki, Wincenta, Wszebory, Wścieklice, Wykowo, Zaskrodzie, Żebry.

 

 - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Grupowania się osób, w tym nieletnich zagrożonych demoralizacją w miejscowości Obiedzino w rejonie przystanku autobusowego, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz aktów wandalizmu.

Źródło informacji zagrożenia:

 Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r

Zaplanowane działania :

 • nawiązanie współpracy z sołtysem wsi Lachowo, sporządzenie Karty Programu dla służb zewnętrznych celem objęcia rejonu szczególnym nadzorem, nawiązanie współpracy
  z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej oraz profilu Facebook KPP Kolno,
 • nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno w celu objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem wizyjnym oraz umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno,
 • propagowanie KMZB podczas spotkań ze społeczeństwem podczas obchodów oraz odwiedzin rodzin,
 • służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych oraz funkcjonariuszami ZPI, informowanie odnośnie zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa lub wykroczenia,
 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości Lachowo, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Sołtys miejscowości Obiedzino – informowanie o ujawnionych zagrożeniach,
 • mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o wszelkiego rodzaju negatywnych zachowaniach osób (młodzieży) w rejonie przystanku,
 • Urząd Gminy Kolno – Informowanie o ujawnionych zagrożeniach, umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy
  w Kolnie.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań, odwiedzin rodzin,
 • strona internetowa oraz profil Facebook KPP Kolno.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 REJON DZIELNICOWEGO NR 5             

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy asp. Hubert Korytkowski

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące ulice miasta Stawiski, ulice:  Cedrowska, Długa, Furmańska, Kościelna, Kościuszki, Kossaka,  Krótka, Krzywe Koło, Łomżyńska, Niecała, Ogrodowa, Plac Wolności, Pocztowa, Polowa, Parkowa, Płk. St. Steczkowskiego, Projektowana, Reymonta, Sadowa, Smolniki, Spokojna, Strażacka, Szosowa, 550-Lecia Stawisk, Utrata, Wiejska, Witosa, Zjazd, Źródłowa.

Gmina Stawiski, miejscowości:  Barzykowo, Budy Poryckie, Budy Stawiskie, Budziski, Cedry, Chmielewo, Cwaliny, Dzięgiele, Dzierzbia, Hipolitowo, Ignacewo, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Karwowo, Kuczyny, Lisy, Michny, Mieczki - Sucholaszczki, Mieszołki, Poryte, Ramoty, Rogale, Romany, Rostki, Skroda Mała, Sokoły, Tafiły, Wilczewo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zabiele, Zaborowo, Zalesie, Żelazki.

 

              - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Zagrożenie polegające na zakłócaniu porządku publicznego, zaśmiecaniu miejsca publicznego, spożywaniu alkoholu w godz. 6-22 od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepów spożywczych, stacji paliw „ORLEN”, oraz przyległego parku miejskiego przy ul. Plac Wolności w Stawiskach.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 Okres obowiązywania planu:

 • od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r. 

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli,
 • nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach,
 • zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami Stawisk oraz właścicielami sklepów,
 • zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych/obchodów, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie obiektów handlowych,
 • przeprowadzenie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach kontroli sklepów sprzedających alkohol,
 • rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie miasta i gminy Stawiski,
 • prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach - kontrole sklepów sprzedających alkohol
 • Oficer prasowy KPP w Kolnie i inni przedstawiciele lokalnych mediów - rozpowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego
 • Funkcjonariusze Policji z PP Stawiski i KPP Kolno – kontrole rejonu ul. Pl. Wolności
  w Stawiskach.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

 

 

 

REJON DZIELNICOWEGO NR 6

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6:  dzielnicowy – mł. asp. Piotr Jasiewicz

tel. 47 71 821 32

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Rejon obejmuje następujące miejscowości Gminy Grabowo:  Andrychy, Bagińskie, Ciemianka, Chełchy, Golanki, Gnatowo, Grabowo, Grabowskie, Grądy Michały, Grądy Możdżenie, Guty Podleśne, Guty Stare, Kamińskie, Konopki Białystok, Konopki Monety, Kownacin, Kurkowo, Łebki Małe, Łebki Duże, Łubiane, Marki, Milewo - Gałązki, Pasichy, Przyborowo, Rosochate, Surały, Siwki, Skroda Wielka, Stawiane, Świdry Podleśne, Świdry Dobrzyce, Wiszowate, Wojsławy, Żebrki.

 

                   - DZIAŁANIE PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego w rejonie Parku Wagów przy ul. Jakuba Wagi w Grabowie.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

   Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

 • od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r

Zaplanowane działanie:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu objęcia Parku Wagów przy
  ul. Jakuba Wagi w Grabowie monitoringiem wizyjnym, umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Gminy Grabowo,
 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego
  i represjonowanie sprawców wykroczeń celem wyeliminowania zagrożenia, zlecenie tego zadania dla pozostałych funkcjonariuszy PP Stawiski w szczególności dla ogniwa patrolowego,
 • propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie popełniających wykroczenia w rejonie zagrożonym,
 • na podstawie zebranych informacji w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków do GKRP w Grabowie o leczenie odwykowe od alkoholu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Gminy Grabowo – umieszczenie monitoringu wizyjnego w rejonie placówek handlowych oraz umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej urzędu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie - wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie, leczenie odwykowe.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

 • Informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy w Grabowie.
 • Strona internetowa KPP w Kolnie.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego  zagrożenia.

 

 

Powrót na górę strony