Aktualności

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Data publikacji 15.04.2024

Kolneńscy policjanci, przy współpracy z przedstawicielami innych instytucji zorganizowali konferencję pn. "Świadomy Senior to Bezpieczny Senior". Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości seniorów na temat przemocy domowej oraz zagrożeń płynących ze strony oszustów.

Poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i zapoznanie z mechanizmami działania przestępców, funkcjonariusze podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz świadomość seniorów w zakresie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać. Podczas konferencji zorganizowanej w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu przedstawicielka Fundacji Projekt Starsi omówiła problematykę przemocy domowej. Przytoczone zostały przykłady przemocy stosowanej wobec seniorów, skala tego zjawiska, a także omówiono na czym polega procedura „Niebieskiej Karty”. Starano się uwrażliwić słuchaczy na konieczność reagowania i zgłaszania placówkom pomocowym przypadków stosowania przemocy, czy znęcania się nad członkami rodziny. Przekazane zostały również informacje na temat placówek pomocowych funkcjonujących na terenie powiatu, gdzie ofiary przemocy domowej mogą uzyskać wsparcie. Następnie policjanci przedstawili metody działania oszustów m.in. „na policjanta” i „na wnuczka”. Obrazując metody działania przestępców, słuchacze mieli okazję poznać historię mieszkańców powiatu kolneńskiego, którzy padli ich ofiarami. Przytoczona została między innymi historia małżeństwa, które uwierzyło w historię rzekomego policjanta i przekazało oszustom ponad 43 tysiące złotych, tysiąc dolarów i 450 euro. Podkreśliliśmy jednak, że metody i legendy się zmieniają, a oszuści szukają nowych, którymi próbują zmanipulować seniorów. Najważniejsze, by seniorzy stosowali zasadę ograniczonego zaufania, nie wierzyli we wszystko co nieznajomi im przekażą, a kiedy ktoś żąda od nich pieniędzy, pochopnie ich nie przekazywali. Zwróciliśmy uwagę na to, jak starsze osoby powinny się zachować w kontakcie z nieznajomym i że zawsze należy sprawdzać usłyszane w telefonie historie. Najważniejsze jednak, by cały czas przypominać i ostrzegać podopiecznych o zagrożeniach. Zadaniem osób, które mają kontakt z seniorami jest budowanie ich świadomości i pokazanie im, że są w stanie przechytrzyć oszustów. Seniorzy z Kolna i gminy Kolno teraz doskonale już wiedzą, że policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności, ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki.

  • Policjanci w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na krzesełkach siedzą seniorzy.
  • Policjantka w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na krzesełkach siedzą seniorzy.
  • Policjanci w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na krzesełkach siedzą seniorzy.
  • Policjanci w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na krzesełkach siedzą seniorzy.
  • Balon z napisem STOP przemocy #nieodwracajwzroku. Na krzesełkach siedzą seniorzy.
  • Ulotki informacyjne
Powrót na górę strony