Aktualności

DZIĘKI KMZB TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji 21.02.2024

Niemal każdego dnia policjanci otrzymują zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały są na bieżąco weryfikowane, a zagrożenia eliminowane. Dzięki sygnałom przekazanym przez internautów za pośrednictwem tego interaktywnego narzędzia, zostało zlikwidowane nielegalne wysypisko śmieci na obrzeżach Kolna.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku i jest popularnym sposobem komunikowania się z policjantami. Dzięki tej interaktywnej aplikacji możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Tak było w przypadku zgłoszenia dotyczącego dzikiego wysypiska śmieci, które powstało na obrzeżach Kolna. Dzielnicowi potwierdzili sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu zgłoszeniu i współpracy policjantów ze strażnikami miejskimi teren ten został uprzątnięty.

Sposób działania aplikacji jest łatwy w obsłudze. Wystarczy mieć do dyspozycji telefon, bądź komputer z dostępem do internetu. Po wyszukaniu i otwarciu aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, musisz wprowadzić zgłoszenie wybierając kategorię zagrożenia, a następnie zaznaczyć na mapie miejsce jego występowania. Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa można nanosić informacje dotyczące między innymi zagrożeń takich jak: akty wandalizmu, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nielegalna wycinka drzew, nieprawidłowe parkowanie, niszczenie zieleni, przekraczanie dozwolonej prędkości, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, znęcanie się nad zwierzętami, osoba bezdomna wymagająca pomocy, czy żebractwo. Zgłoszenie można uszczegółowić poprzez wprowadzenie daty, dnia tygodnia, opisu zagrożenia i pory dnia, a także załączyć plik związany ze zgłoszeniem. Prosimy, aby z narzędzia korzystać rozsądnie ponieważ każde zgłoszenie jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów.

Przypominamy! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji Policji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony