Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZOSTAŃ POLICJANTEM! NOWE PRZYJĘCIA W 2023 ROKU!

Data publikacji 12.01.2023

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi! Praca w Policji, to wyjątkowe powołanie oraz stabilne warunki. Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć na 2023 rok dla kandydatów ubiegających się o przyjecie do służby w Policji w jednostkach na terenie województwa podlaskiego.

Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby;

  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);

  • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE NA ADRES:

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

ulica Wojska Polskiego 29,

18-500 Kolno

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr telefonu: 47 7182 218

lub do

SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ulica Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

27 lutego

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2023 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

Powrót na górę strony