Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SKUPILI SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWIE PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Data publikacji 05.10.2021

Wczoraj, mundurowi objęli większym niż zwykle nadzorem skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te odcinki dróg, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Policjanci z drogówki zwracali uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych. Sprawdzali też czy piesi i rowerzyści dbają o swoje bezpieczeństwo.

Wczoraj, kolneńscy policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. To właśnie ci użytkownicy dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni, najbardziej narażeni są na skutki zdarzeń drogowych. Większym niż zwykle nadzorem mundurowi objęli odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Policjanci z drogówki, zwracali uwagę na każde zachowanie wpływające na bezpieczeństwo na drodze. Funkcjonariusze sprawdzali także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Reagowali na zachowania, które wpływają na ich bezpieczeństwo, a w szczególności przekraczanie jezdni przez pieszych w niedozwolonym miejscu.

W działaniach wzięło udział 8 policjantów. Mundurowi ujawnili łącznie 49 wykroczeń, gdzie aż 22 z winy kierujących pojazdami, 4 popełnione przez rowerzystów, 13 przez pieszych. Mundurowi sprawdzali także stan trzeźwości kierowców. Spośród 34 skontrolowanych osób, dwie z nich odważyło się wsiąść za kółko na "podwójnym gazie". 11 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkosć w rejonie przejść dla pieszych.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zarówno pieszy jak i rowerzysta - jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, doznają bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem lub śmiercią. Samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Pieszy powinien zdawać sobie sprawę, że wchodząc na jezdnię w trudnych warunkach pogodowych tuż przed jadący pojazd, często nie daje kierowcy szansy na odpowiednią reakcję. Przypominany o noszeniu po zmroku elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na ulicach miast, dzięki, którym pieszy jest lepiej widoczny.

  • Policjant mierzy prędkość pojazdów.
  • Dwóch policjantów w radiowozie.
  • Policjantka wypisuje mandat kobiecie.
Powrót na górę strony