Wydział Kryminalny - KPP Kolno

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 04.07.2013

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

 W KOLNIE

 

 Fax sekretariat: 86 474 16 09 ,    Tel. sekretariat: 86 474 16 19,

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

   podinspektor Piotr Gronek

 

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego

   asp. Arkadiusz Pardo