Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie - TWÓJ DZIELNICOWY - KPP Kolno

TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013


Rejon służbowy miejski Nr 1: starszy dzielnicowy –  asp. Tomasz Lipiński

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie gromadzeniu się osób, które spożywają alkohol, w miejscu publicznym. Spożywanie alkoholu dobywa się o różnych godzinach w ciągu doby, od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepu spożywczego ul. 11 Listopada 10 A w Kolnie. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

- dokonywanie kontroli wskazanego rejonu, reagowanie na przypadki spożywania alkoholu, reagowanie na gromadzenia się osób mogących popełniać wykroczenia, sporządzenie KZD

- obchód wskazanego rejonu wraz z dzielnicowym z pobliskiego rejonu służbowego

- podczas odwiedzin rodzin, informowanie o realizacji planu priorytetowego w danym miejscu, sposobu rozwiązania danego problemu z pomocą mieszkańców pobliskich bloków mieszkalnych, wystąpienie o kontrole sposobu przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, gdyby problem się pogłębiał lub pozostawał na tym samym poziomie, patrole ze Strażą Miejską 

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019r - 31 lipiec 2019r

- informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Miasta w Kolnie

- strona internetowa KPP w Kolnie

Kolno, ulice:

                        Armii Krajowej - cała,

                        Boczna - cała,

                        Ciepła - cała,

                        Czysta - cała,

                        Św. Floriana - cała,

                        Jana z Kolna - cała,

                        Konopnickiej - cała,

                        Konstytucji 3 Maja - cała,

                        Kościelna - cała,

                        Krótka - cała,

                        Stanisława Krupki - cała,

                        11 Listopada - cała,

                        Łąkowa - cała,

                        Okrzei - cała,

                        Piłsudskiego - cała,

                        Polna - cała,

                        Sadowa - cała,

                        Senatorska - cała,

                        Sikorskiego - numery parzyste,

                        Słoneczna - cała,

                        Sobieskiego - cała,

                        Sportowa - cała,

                        Staszica - cała,

                        Strażacka - cała,

                        Szkolna - cała,

                        Targowa - cała,

                        Wesoła - cała,

                        Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44,

                        Plac Wolności - cała,

                        Plac Wyszyńskiego - cała,

                        Zacisze - cała,

                        Zakole - cała,

                        Zielona - cała,Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – mł. asp.Jacek Zalewski

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie grupowaniu się osób w rejonie ul. Wojska Polskiego 67A , gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania także żebractwa.  Do tego typu zdarzeń dochodzi w różnych dniach tygodnia, w godzinach rannych oraz wieczorowo – nocnych.  Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów pochodzących od mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 67A jak również informacji nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

 -  w trakcie obchodu przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat występowania w/w zdarzeń 

 służby z innymi dzielnicowymi , Strażą Miejską w rejonie zagrożonym,

- wzmożona kontrola własna terenu Gimnazjum , reagowanie na popełniane wykroczenia,

spotkanie z dyrektorem szkoły, ocena realizacji planu,

 - służby z innymi dzielnicowymi, Strażą Miejską w rejonie zagrożonym,

-  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,  

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019r - 31 lipiec 2019r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Straż Miejska w Kolnie- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań,

- Dyrektor Gimnazjum w Kolnie - informowanie o ujawnionych zagrożeniach,

- pracownicy Gimnazjum oraz pływalni- zwrócenie uwagi podczas codziennej pracy na ewentualne zagrożenia i bezzwłoczne informowanie o tych faktach Policji ewentualnie Straży Miejskiej

Kolno, ulice: 

                        Aleksandrowska - cała,

                        BrzoZowa - cała,

                        Chopina - cała,

                        Dąbrowskiej - cała,

                        Dębowa - cała,

                        Grunwaldzka - cała,

                        Księcia Janusza - cała,

                        Kasztanowa - cała,

                        Klonowa - cała,

                        Kolejowa - cała,

                        Kopernika - cała,

                        Kościuszki - cała,

                        Kubraka - cała,

                        Łabno Duże - cała,

                        Łabno Małe - cała,

                        Łazienna - cała,

                        1 Maja - cała,

                        Mickiewicza - cała,

                        Milewskiego - cała,

                        Ogrodowa - cała,

                        Sienkiewicza - cała,

                        Sikorskiego - numery nieparzyste,

                        Słowackiego - cała,

                        Sosnowa - cała,

                        Świerkowa - cała,

                        Witosa - cała,

                        Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44,

                        Żeromskiego - cała.Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   asp. Jarosław Duda

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działania priorytetowe:  przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie budynku Gimnazjum, SP i GOK w Turośli ul. Jana Pawła II 28 i 28A, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia. 

- nawiązanie współpracy z dyrekcją Gimnazjum, SP, sołtysem i GOK w Turośli, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie KZD  (termin – na bieżąco – dzielnicowy),

 - cykliczne spotkania z dyrektorami, sołtysem m. Turośl, okolicznymi mieszkańcami (termin – na bieżąco – dzielnicowy),

 – służby z innymi dzielnicowymi w rejonie zagrożonym.

– wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 – spotkanie z dyrektorami szkół i GOK w Turośli, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

okres obowiązywania planu:  1 luty 2019r - 31 lipiec 2019r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- dyrekcja Gimnazjum, SP i GOK  w Turośli  – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- sołtys m. Turośl,

Gmina  Kolno,  miejscowości

                        Zabiele

                        Zabiele Zakaleń

                        Kolimagi

Gmina Turośl, miejscowości:

                        Adamusy

                        Cieloszka

                        Cieciory

                        Charubin

                        Charubiny

                        Dudy Nadrzeczne

                        Krusza

                        Ksebki

                        Leman

                        Łacha

                        Nowa Ruda

                        Potasie

                        Popiołki

                        Ptaki

                        Pupki

                        Samule

                        Szablaki

                        Trzcińskie

                        Turośl

                        Wanacja

                        Zimna

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – mł. asp. Paweł Rudnicki 

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie grupowaniu się osób na przystanku autobusowym w m. Kąty oraz na znajdującym się obok parkingu, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania. Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej od piątku do niedzieli, sporadycznie w innych dniach tygodnia, późnym popołudniem oraz w godzinach wieczorowo – nocnych. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Kąty, rozmów z proboszczem  parafii Kąty oraz zaznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na dzwonnicy znajdującego się obok kościoła umieszczona jest kamera monitoringu, obejmująca swoim zasięgiem przedmiotowy przystanek i parking. 

 – spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Kąty, podjęcie współpracy z proboszczem parafii Kąty celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń, również w oparciu o zapisy monitoringu. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

- w trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Kąty celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób

wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Kąty, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych na podstawie sporządzanych w miarę potrzeb KZD.

– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem i  proboszczem parafii m. Kąty, ocena realizacji planu. 

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019r - 31 lipiec 2019r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- sołtys m. Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- proboszcz parafii Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach na podstawie nagrań z monitoringu

- mieszkańcy m. Kąty - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.
 

Gmina Kolno, miejscowości:

                        Borkowo                

                        Janowo

                        Łosewo

                        Niksowizna

                        Gietki

Gmina Mały Płock, miejscowości:

                        Budy Kozłówka

                        Budy Żelazne

                        Cwaliny Duże

                        Cwaliny Małe

                        Chludnie

                        Józefowo

                        Kąty

                        Kołaki Strumienie

                        Kołaki Wietrzychowo

                        Korzeniste

                        Krukówka

                        Mały Płock

                        Mściwuje

                        Popki

                        Rakowo Nowe

                        Rakowo Stare

                        Ruda Skroda

                        Rudka Skroda

                        Rogienice Piaseczne

                        Rogienice Wielkie

                        Rogienice Wypychy

                        Śmiarowo

                        Waśki

                        Włodki

                        Wygrane

                        Zalesie
 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – st. sierż. Adam Śniadach

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży w miejscowości Kozioł na terenie Gminnego Ośrodka Kultury  , gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zaśmiecania oraz niszczenia mienia. Miejsce  jest wyposażone w monitoring zewnętrzny jak też  posiada sztuczne oświetlenie. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozmów z pracownikami GOK-u oraz podczas  spotkań i własnego rozpoznania. Zagrożenie to występuje niemal codziennie a w szczególności  w godzinach  popołudniowych, wieczornych i nocnych. Jak wynika z rozmów z mieszkańcami  oraz pracownikami GOK-u oczekują oni od policji stanowczej reakcji na opisywane wyżej zagrożenie.

- kontynuowanie  współpracy z pracownikami GOK-u , celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń.  (termin - na bieżąco – dzielnicowy); sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;

nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędem Gminy Kolno celem ustalenia skali zagrożenia,

- cykliczne spotkania z mieszkańcami m. Kozioł (termin – na bieżąco – dzielnicowy) celem przekazania istotnych informacji dotyczących zagrożenia- w ramach KMZB, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;

–( okres wakacyjny)- służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych, informowanie odnośni zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych.     Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami sąsiadujących zabudowań         mieszczących się w rejonie GOK-u celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzącej się na terenie parkingu  młodzieży. (termin – na bieżąco – dzielnicowy);

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019r - 31 lipiec2019r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Sołtys miejscowości Kozioł   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach


Gmina  Kolno,  miejscowości : 

                        Bialiki

                        Brzozowo

                        Brzózki

                        Czernice

                        Czerwone

                        Danowo

                        Filipki Duże

                        Filipki Małe

                        Glinki

                        Gromadzyn Stary

                        Gromadzyn Wykno

                        Górszczyzna

                        Górskie

                        Kozioł

                        Kowalewo

                        Kumelsk

                        Kiełcze Stare

                        Kiełcze Kopki

                        Kossaki

                        Koziki Olszyny

                        Lachowo

                        Łosewo

                        Obiedzino

                        Okurowo

                        Pachuczyn

                        Rupin

                        Rydzewo Świątki

                        Truszki Kucze

                        Truszki Patory

                        Truszki Zalesie

                        Tyszki Łabno

                        Tyszki Wądołowo

                        Waszki

                        Wincenta

                        Wszebory

                        Wścieklice

                        Wykowo

                        Zaskrodzie

                        Żebry

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy – st. asp. Grzegorz Pomichowski

tel. (086) 474- 10 16

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe:  zakłócenie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywaniu alkoholu w godz. 6-22 od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepów spożywczych, stacji paliw „ORLEN”, oraz przyległego parku miejskiego przy ul. Plac Wolności w Stawiskach. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, które zostały przekształcone w Kartę Zadań Doraźnych. 

- sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych,

- nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach,

- zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami Stawisk oraz właścicielami sklepów,

- zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych/obchodów, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie obiektów handlowych,

-  przeprowadzenie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach kontroli sklepów sprzedających alkohol,

- rozpowszechnianie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin i pracy na terenie miasta i gminy Stawiki,

- prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie,

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019r - 31 lipiec 2019r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach- kontrole sklepów sprzedających alkohol

- Oficer prasowy KPP w Kolnie i inni przedstawiciele lokalnych mediów- rozpowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego

- Funkcjonariusze Policji z PP Stawiski i KPP Kolno – kontrole rejonu ul. Pl. Wolności w Stawiskach

 


 

Stawiski, ulice:

                        Cedrowska

                        Długa

                        Furmańska

                        Kościelna

                        Kościuszki

                        Kossaka

                        Krótka

                        Krzywe Koło

                        Łomżyńska

                        Niecała

                        Ogrodowa

                        Plac Wolności

                        Pocztowa

                        Polowa

                        Parkowa

                        Płk. St. Steczkowskiego

                        Projektowana

                        Reymonta

                        Sadowa

                        Smolniki

                        Spokojna

                        Strażacka

                        Szosowa

                        550-Lecia Stawisk

                        Utrata

                        Wiejska

                        Witosa

                        Zjazd

                        Źródłowa.


Gmina Stawiski, miejscowości: 

                        Barzykowo

                        Budy Poryckie

                        Budy Stawiskie

                        Budziski

                        Cedry

                        Chmielewo

                        Cwaliny

                        Dzięgiele

                        Dzierzbia

                        Hipolitowo

                        Ignacewo

                        Jurzec Szlachecki

                        Jurzec Włościański

                        Karwowo

                        Kuczyny

                        Lisy

                        Michny

                        Mieczki - Sucholaszczki

                        Mieszołki

                        Poryte

                        Ramoty

                        Rogale

                        Romany

                        Rostki

                        Skroda Mała

                        Sokoły

                        Tafiły

                        Wilczewo

                        Wysokie Duże

                        Wysokie Małe

                        Zabiele

                        Zaborowo

                        Zalesie

                        Żelazki.

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6: dzielnicowy – asp. Grzegorz Paprotny

tel. (086) 474 10 16

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe:  zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w godz. 6-22 od poniedziałku do niedzieli w rejonie sklepów spożywczych przy ul. Pl. 3 Maja w Grabowie. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

okres obowiązywania planu: 1 luty 2019- 31 lipiec 2019r

- sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli,

- nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Gminy Grabowo ,

- zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami Grabowa oraz właścicielami sklepów, 

- zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie sklepów w Grabowie,

- przeprowadzenie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie kontroli sklepów sprzedających alkohol ,

- propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin ,

- prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie,

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań\

- gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie- kontrole sklepów sprzedających alkohol

- Oficer prasowy KPP w Kolnie i inni przedstawiciele lokalnych mediów - upowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego

- funkcjonariusze Policji z PP Stawiski i KPP Kolno – kontrole rejonu ul. Pl. 3 Maja

 


 

Gmina Grabowo, miejscowości:


                        Andrychy

                        Bagińskie

                        Ciemianka

                        Chełchy

                        Golanki

                        Gnatowo

                        Grabowo

                        Grabowskie

                        Grądy Michały

                        Grądy Możdżenie

                        Guty Podleśne

                        Guty Stare

                        Kamińskie

                        Konopki Białystok

                        Konopki Monety

                        Kownacin

                        Kurkowo

                        Łebki Małe

                        Łebki Duże

                        Łubiane

                        Marki

                        Milewo - Gałązki

                        Pasichy

                        Przyborowo

                        Rosochate

                        Surały

                        Siwki

                        Skroda Wielka

                        Stawiane

                        Świdry Podleśne

                        Świdry Dobrzyce

                        Wiszowate

                        Wojsławy

                        Żebrki.