Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie - TWÓJ DZIELNICOWY - KPP Kolno

TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013


Rejon służbowy miejski Nr 1: starszy dzielnicowy –  asp. Tomasz Lipiński

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w rejonie sklepu spożywaczo-przemysłowego "Kukułka" ul.11 Listopda 15 Kolnie,

 - odbywanie spotkań i udzielanie informacji  właścicielom obiektów  handlowych - dzielnicowy

 - obchód wraz ze Strażą Miejską, dokonywanie kontroli wskazanego rejonu, reagowanie na przypadki spożywania alkoholu. W stosunku do osób nie przestrzegających przepisów praw, stosować środki oddziaływań wychowawczych, tj. sporządzać notatki urzędowe i karać sprawców mandatami karnymi, dzielnicowy + SM Kolno

- systematyczny obchód wskazanego miejsca zagrożonego, stosowanie środków oddziaływania wychowawczego tj. notatki urzędowe, mandaty karne,

dzielnicowy +dzielnicowy sąsiedniego rejonu

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- właściciele obiektów handlowych - informowanie o ujawnionych zagrożeniach,

- Straż Miejska w Kolnie - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań,

Kolno, ulice:

                        Armii Krajowej - cała,

                        Boczna - cała,

                        Ciepła - cała,

                        Czysta - cała,

                        Św. Floriana - cała,

                        Jana z Kolna - cała,

                        Konopnickiej - cała,

                        Konstytucji 3 Maja - cała,

                        Kościelna - cała,

                        Krótka - cała,

                        Stanisława Krupki - cała,

                        11 Listopada - cała,

                        Łąkowa - cała,

                        Okrzei - cała,

                        Piłsudskiego - cała,

                        Polna - cała,

                        Sadowa - cała,

                        Senatorska - cała,

                        Sikorskiego - numery parzyste,

                        Słoneczna - cała,

                        Sobieskiego - cała,

                        Sportowa - cała,

                        Staszica - cała,

                        Strażacka - cała,

                        Szkolna - cała,

                        Targowa - cała,

                        Wesoła - cała,

                        Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44,

                        Plac Wolności - cała,

                        Plac Wyszyńskiego - cała,

                        Zacisze - cała,

                        Zakole - cała,

                        Zielona - cała,Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – sierż.szt.Jacek Zalewski

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie dewastacji mienia, spożywaniu alkoholu i grupowaniu się nieletnich przy ul. M. Dabrowskiej 4 w Kolnie, gdzie usytuowany jest budynek Gimnazjum połączony z hala sportową oraz basen.

- nawiązanie współpracy z Dyrektorem Gimnazjum w Kolnie, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń, sporządzenie KZD,

 - spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków sąsiadujących z Gimnazjum celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzącej się młodzieży w rejonie szkoły,

 - służby z innymi dzielnicowymi, Strażą Miejską w rejonie zagrożonym,

-  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,  

- spotkanie z dyrektorem Gimnazjum, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Straż Miejska w Kolnie- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań,

- Dyrektor Gimnazjum w Kolnie - informowanie o ujawnionych zagrożeniach,

- pracownicy Gimnazjum oraz pływalni- zwrócenie uwagi podczas codziennej pracy na ewentualne zagrożenia i bezzwłoczne informowanie o tych faktach Policji ewentualnie Straży Miejskiej

Kolno, ulice: 

                        Aleksandrowska - cała,

                        BrzoZowa - cała,

                        Chopina - cała,

                        Dąbrowskiej - cała,

                        Dębowa - cała,

                        Grunwaldzka - cała,

                        Księcia Janusza - cała,

                        Kasztanowa - cała,

                        Klonowa - cała,

                        Kolejowa - cała,

                        Kopernika - cała,

                        Kościuszki - cała,

                        Kubraka - cała,

                        Łabno Duże - cała,

                        Łabno Małe - cała,

                        Łazienna - cała,

                        1 Maja - cała,

                        Mickiewicza - cała,

                        Milewskiego - cała,

                        Ogrodowa - cała,

                        Sienkiewicza - cała,

                        Sikorskiego - numery nieparzyste,

                        Słowackiego - cała,

                        Sosnowa - cała,

                        Świerkowa - cała,

                        Witosa - cała,

                        Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44,

                        Żeromskiego - cała.Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   mł.asp.Mariusz Bączek

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działania priorytetowe: przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu w rejonie parkingu przy drodze W 647 w miejscowości Trzcińskie

- nawiązanie współpracy z leśniczym Nadleśnictwa Nowogród, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania  tego typu zdarzeń, sporządzenie KZD,

 – spotkanie z sołtysem m. Trzcińskie celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się osób w rejonie zagrożonym,

 - służby z innymi dzielnicowymi  w rejonie zagrożonym,

-  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,  

 - spotkanie z leśniczym oraz Wójtem gminy Turośl, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

mieszkańcy sąsiadujących zabudowań -  informowanie o ujawnionych zagrożeniach

 

Gmina  Kolno,  miejscowości

                        Zabiele

                        Zabiele Zakaleń

                        Kolimagi

Gmina Turośl, miejscowości:

                        Adamusy

                        Cieloszka

                        Cieciory

                        Charubin

                        Charubiny

                        Dudy Nadrzeczne

                        Krusza

                        Ksebki

                        Leman

                        Łacha

                        Nowa Ruda

                        Potasie

                        Popiołki

                        Ptaki

                        Pupki

                        Samule

                        Szablaki

                        Trzcińskie

                        Turośl

                        Wanacja

                        Zimna

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – mł. asp. Paweł Rudnicki 

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie grupowaniu się osób w rejonie Szkoły Podstawowej w Borkowie, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia.

- nawiązanie współpracy z dyrekcją szkoły celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. W przypadku uzyskania informacji potwierdzającej w/w zdarzenia sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych

 - w trakcie obchodu przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Borkowo celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się na terenie szkoły bądź w jej rejonie osób.

wzmożona kontrola własna rejonu szkoły w Borkowie, reagowanie na popełniane wykroczenia.

 – spotkanie z dyrekcją szkoły, ocena realizacji planu. 

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Dyrektor SP w Borkowie- informowanie o ujawnionych zagrożeniach,

- pracownicy SP - zwrócenie uwagi podczas codziennej pracy na ewentualne zagrożenia i bezzwłoczne informowanie o tych faktach Policji 

 
 

Gmina Kolno, miejscowości:

                        Borkowo                

                        Janowo

                        Łosewo

                        Niksowizna

                        Gietki

Gmina Mały Płock, miejscowości:

                        Budy Kozłówka

                        Budy Żelazne

                        Cwaliny Duże

                        Cwaliny Małe

                        Chludnie

                        Józefowo

                        Kąty

                        Kołaki Strumienie

                        Kołaki Wietrzychowo

                        Korzeniste

                        Krukówka

                        Mały Płock

                        Mściwuje

                        Popki

                        Rakowo Nowe

                        Rakowo Stare

                        Ruda Skroda

                        Rudka Skroda

                        Rogienice Piaseczne

                        Rogienice Wielkie

                        Rogienice Wypychy

                        Śmiarowo

                        Waśki

                        Włodki

                        Wygrane

                        Zalesie
 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – mł. asp. Jarosław Duda

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży w rejonie parkingu położonego przy moście rzeki Pisa w miejscowości Kozioł, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia.

- nawiązanie współpracy z Sołtysem  m. Kozioł, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń.  (termin - na bieżąco – dzielnicowy); sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;  

 – nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędem Gminy Kolno celem ustalenia skali zagrożenia. Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami sąsiadujących zabudowań mieszczących się w rejonie „parkingu” celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzącej się na terenie parkingu  młodzieży. (termin – na bieżąco – dzielnicowy);

 - cykliczne spotkania z mieszkańcami m. Kozioł (termin – na bieżąco – dzielnicowy) celem przekazania istotnych informacji dotyczących zagrożenia- w ramach KMZB, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;

- służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych, informowanie odnośni zagrożenia mieszkańców miejscowości przyległych.  

  -przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami sąsiadujących zabudowań         mieszczących się w rejonie „parkingu” celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzącej się na terenie parkingu  młodzieży. (termin – na bieżąco – dzielnicowy);

W trakcie obchodu doraźne sprawdzenia rejonu parkingu w  m. Kozioł, reagowanie na   popełniane wykroczenia (termin – na bieżąco w trakcie pełnionej służby). 

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Sołtys miejscowości Kozioł   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach


Gmina  Kolno,  miejscowości : 

                        Bialiki

                        Brzozowo

                        Brzózki

                        Czernice

                        Czerwone

                        Danowo

                        Filipki Duże

                        Filipki Małe

                        Glinki

                        Gromadzyn Stary

                        Gromadzyn Wykno

                        Górszczyzna

                        Górskie

                        Kozioł

                        Kowalewo

                        Kumelsk

                        Kiełcze Stare

                        Kiełcze Kopki

                        Kossaki

                        Koziki Olszyny

                        Lachowo

                        Łosewo

                        Obiedzino

                        Okurowo

                        Pachuczyn

                        Rupin

                        Rydzewo Świątki

                        Truszki Kucze

                        Truszki Patory

                        Truszki Zalesie

                        Tyszki Łabno

                        Tyszki Wądołowo

                        Waszki

                        Wincenta

                        Wszebory

                        Wścieklice

                        Wykowo

                        Zaskrodzie

                        Żebry

Rejon służbowy miejski Nr 5: straszy dzielnicowy – asp. Grzegorz Pomichowski

tel. (086) 474- 10 16

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób zakłócających bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz spożywających alkohol w rejonie ul. Plac Wolności w Stawiskach.

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

– nawiązanie współpracy z Burmistrzem Stawisk oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Stawiski, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń sporządzenie KZD. (termin – na bieżąco – dzielnicowy)

 – przeprowadzenie rozmów z właścicielami obiektów handlowych w celu wyeliminowania powyższego zagrożenia

–służby z innymi dzielnicowymi oraz zadaniowanie funkcjonariuszy WRD KPP Kolno i WP KPP w Kolnie celem wyeliminowania i reagowania na takie zjawiska..

– wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

– spotkanie z Burmistrzem Stawisk , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Pracownicy i właściciele obiektów handlowych  – zwrócenie uwagi podczas codziennej pracy na ewentualne zagrożenia i bezzwłoczne informowania o tych faktach  Policji

elu wyeliminowania powyższego zagrożenia

 


 

Stawiski, ulice:

                        Cedrowska

                        Długa

                        Furmańska

                        Kościelna

                        Kościuszki

                        Kossaka

                        Krótka

                        Krzywe Koło

                        Łomżyńska

                        Niecała

                        Ogrodowa

                        Plac Wolności

                        Pocztowa

                        Polowa

                        Parkowa

                        Płk. St. Steczkowskiego

                        Projektowana

                        Reymonta

                        Sadowa

                        Smolniki

                        Spokojna

                        Strażacka

                        Szosowa

                        550-Lecia Stawisk

                        Utrata

                        Wiejska

                        Witosa

                        Zjazd

                        Źródłowa.


Gmina Stawiski, miejscowości: 

                        Barzykowo

                        Budy Poryckie

                        Budy Stawiskie

                        Budziski

                        Cedry

                        Chmielewo

                        Cwaliny

                        Dzięgiele

                        Dzierzbia

                        Hipolitowo

                        Ignacewo

                        Jurzec Szlachecki

                        Jurzec Włościański

                        Karwowo

                        Kuczyny

                        Lisy

                        Michny

                        Mieczki - Sucholaszczki

                        Mieszołki

                        Poryte

                        Ramoty

                        Rogale

                        Romany

                        Rostki

                        Skroda Mała

                        Sokoły

                        Tafiły

                        Wilczewo

                        Wysokie Duże

                        Wysokie Małe

                        Zabiele

                        Zaborowo

                        Zalesie

                        Żelazki.

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6: dzielnicowy – asp. Grzegorz Paprotny

tel. (086) 474 10 16

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w rejonie sklepów spożywczo-przemysłowych przy ul.Plac 3 Maja w Grabowie w godz.6:00-22:00.

okres obowiązywania planu: 1 luty-31 lipiec 2018r

– nawiązanie współpracy z  Wójtem Gminy Grabowo oraz Gminną Komisją Rozwiązywania problemów alkoholowych przy  Urzędzie Gminy w Grabowie celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń,  ewentualne sporządzenie KZD. (terminy na bieżąco dzielnicowy) ,                                                                                             

przeprowadzenie rozmów z właścicielami  i pracownikami obiektów handlowych w celu wyeliminowania powyższego zagrożenia.

 - zadaniowanie funkcjonariuszy WRD KPP w Kolnie oraz WP KPP w Kolnie celem wyeliminowania zjawiska.

- wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

spotkanie z Wójtem Gminy Grabowo, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Pracownicy i właściciele obiektów handlowych - zwrócenie uwagi podczas codziennej pracy na ewentualne zagrożenia i bezzwłoczne informowanie o tych faktach Policji


 

Gmina Grabowo, miejscowości:


                        Andrychy

                        Bagińskie

                        Ciemianka

                        Chełchy

                        Golanki

                        Gnatowo

                        Grabowo

                        Grabowskie

                        Grądy Michały

                        Grądy Możdżenie

                        Guty Podleśne

                        Guty Stare

                        Kamińskie

                        Konopki Białystok

                        Konopki Monety

                        Kownacin

                        Kurkowo

                        Łebki Małe

                        Łebki Duże

                        Łubiane

                        Marki

                        Milewo - Gałązki

                        Pasichy

                        Przyborowo

                        Rosochate

                        Surały

                        Siwki

                        Skroda Wielka

                        Stawiane

                        Świdry Podleśne

                        Świdry Dobrzyce

                        Wiszowate

                        Wojsławy

                        Żebrki.

Praca w Policji