Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie - TWÓJ DZIELNICOWY - KPP Kolno

TWÓJ DZIELNICOWY

Wykaz rejonów dzielnicowych na terenie KPP w Kolnie

Data publikacji 04.07.2013

Rejon służbowy miejski Nr 1: starszy dzielnicowy –  asp. Tomasz Lipiński

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 304

e-mail: dzielnicowy.kolno1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie gromadzeniu się osób, które spożywają alkohol, w miejscu publicznym. Spożywanie alkoholu dobywa się o różnych godzinach w ciągu doby, od poniedziałku do niedzieli w rejonie klatek schodowych bloku na ul. 11 Listopada 7 w Kolnie. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- dokonywanie kontroli wskazanego rejonu, reagowanie na przypadki spożywania alkoholu, reagowanie na gromadzenia się osób mogących popełniać wykroczenia, sporządzenie KZD

- obchód wskazanego rejonu wraz z dzielnicowym z pobliskiego rejonu służbowego

- podczas odwiedzin rodzin, informowanie o realizacji planu priorytetowego w danym miejscu, sposobu rozwiązania danego problemu z pomocą mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej 11 listopada 7, patrole ze Strażą Miejską  - kontrola miejsca

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020

- informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Miasta w Kolnie

- strona internetowa KPP w Kolnie

Kolno, ulice:

                        Armii Krajowej - cała,

                        Boczna - cała,

                        Ciepła - cała,

                        Czysta - cała,

                        Fabryczna - cała,

                        Św. Floriana - cała,

                        Handlowa - cała,

                        Jana z Kolna - cała,

                        Konopnickiej - cała,

                        Konstytucji 3 Maja - cała,

                        Kościelna - cała,

                        Krótka - cała,

                        Stanisława Krupki - cała,

                        11 Listopada - cała,

                        Łąkowa - cała,

                        Okrzei - cała,

                        Piłsudskiego - cała,

                        Polna - cała,

                        Sadowa - cała,

                        Senatorska - cała,

                        Sikorskiego - numery parzyste,

                        Składowa - cała,

                        Słoneczna - cała,

                        Sobieskiego - cała,

                        Sportowa - cała,

                        Staszica - cała,

                        Strażacka - cała,

                        Szkolna - cała,

                        Targowa - cała,

                        Towarowa - cała,

                        Wesoła - cała,

                        Wojska Polskiego - numery parzyste, za wyjątkiem numerów od 24 do 44,

                        Plac Wolności - cała,

                        Plac Wyszyńskiego - cała,

                        Zacisze - cała,

                        Zakole - cała,

                        Zielona - cała,Rejon służbowy miejski Nr 2: dzielnicowy – mł. asp.Jacek Zalewski

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 300

e-mail: dzielnicowy.kolno2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie grupowaniu się osób w rejonie ul. Wojska Polskiego 67A , gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania także żebractwa.  Do tego typu zdarzeń dochodzi w różnych dniach tygodnia, w godzinach rannych oraz wieczorowo – nocnych.  Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów pochodzących od mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 67A jak również informacji nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 -  spotkania informacyjne z mieszkańcami ul.Wojska Polskiego 67A

 służby z innymi dzielnicowymi , Strażą Miejską w rejonie zagrożonym,

- wzmożona kontrola własna terenu , reagowanie na popełniane wykroczenia,

- zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych,

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- Straż Miejska w Kolnie- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, informowanie o ujawnionych zagrożeniach i podejmowanie stosownych działań,

- wspólpraca z MOPS w Kolnie w celu eliminacji zjawiska bezdomności na terenie rejonu nr 2

 

 

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Miasta w Kolnie

- strona internetowa KPP w Kolnie

 

Kolno, ulice: 

                        Aleksandrowska - cała,

                        BrzoZowa - cała,

                        Chopina - cała,

                        Dąbrowskiej - cała,

                        Dębowa - cała,

                        Grunwaldzka - cała,

                        Księcia Janusza - cała,

                        Kasztanowa - cała,

                        Klonowa - cała,

                        Kolejowa - cała,

                        Kopernika - cała,

                        Kościuszki - cała,

                        Kubraka - cała,

                        Łabno Duże - cała,

                        Łabno Małe - cała,

                        Łazienna - cała,

                        1 Maja - cała,

                        Mickiewicza - cała,

                        Milewskiego - cała,

                        Ogrodowa - cała,

                        Sienkiewicza - cała,

                        Sikorskiego - numery nieparzyste,

                        Słowackiego - cała,

                        Sosnowa - cała,

                        Świerkowa - cała,

                        Witosa - cała,

                        Wojska Polskiego - (numery nieparzyste oraz numery od 24 do 44,

                        Żeromskiego - cała.Rejon służbowy pozamiejski Nr 3:   asp. Jarosław Duda

tel. (086) 474 16 55

tel. kom. 885 997 305

e-mail: dzielnicowy.kolno3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działania priorytetowe:  przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie budynku Gimnazjum, SP i GOK w Turośli ul. Jana Pawła II 28 i 28A, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia. 

- nawiązanie współpracy z dyrekcją Gimnazjum, SP, sołtysem i GOK w Turośli, celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń. Sporządzenie KZD  (termin – na bieżąco – dzielnicowy),

 - cykliczne spotkania z dyrektorami, sołtysem m. Turośl, okolicznymi mieszkańcami (termin – na bieżąco – dzielnicowy),

 – służby z innymi dzielnicowymi w rejonie zagrożonym.

– wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 – spotkanie z dyrektorami szkół i GOK w Turośli, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

okres obowiązywania planu:  1sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- dyrekcja Gimnazjum, SP i GOK  w Turośli  – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- sołtys m. Turośl,

 

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Gminy Turośl

- strona internetowa KPP w Kolnie

 

 

Gmina  Kolno,  miejscowości

                        Zabiele

                        Zabiele Zakaleń

                        Kolimagi

Gmina Turośl, miejscowości:

                        Adamusy

                        Cieloszka

                        Cieciory

                        Charubin

                        Charubiny

                        Dudy Nadrzeczne

                        Krusza

                        Ksebki

                        Leman

                        Łacha

                        Nowa Ruda

                        Potasie

                        Popiołki

                        Ptaki

                        Pupki

                        Samule

                        Szablaki

                        Trzcińskie

                        Turośl

                        Wanacja

                        Zimna

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 4: dzielnicowy – asp. Paweł Rudnicki 

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 885 997 303

e-mail: dzielnicowy.kolno4@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe: przeciwdziałanie grupowaniu się osób na przystanku autobusowym w m. Kąty oraz na znajdującym się obok parkingu, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w postaci  spożywania alkoholu i zaśmiecania. Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej od piątku do niedzieli, sporadycznie w innych dniach tygodnia, późnym popołudniem oraz w godzinach wieczorowo – nocnych. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń pochodzących od mieszkańców m. Kąty, rozmów z proboszczem  parafii Kąty oraz zaznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na dzwonnicy znajdującego się obok kościoła umieszczona jest kamera monitoringu, obejmująca swoim zasięgiem przedmiotowy przystanek i parking.

 – spotkania i rozmowy z sołtysem i mieszkańcami m. Kąty, podjęcie współpracy z proboszczem parafii Kąty celem ustalenia skali i okresów nasilenia występowania tego typu zdarzeń, również w oparciu o zapisy monitoringu. Sporządzenie KZD i zadaniowanie na tej podstawie innych służb zewnętrznych w celu objęcia terenu szczególnym nadzorem w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

- w trakcie obchodu propagowanie PDP, informowanie i przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami m. Kąty celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzących się w zagrożonym rejonie osób

wzmożona kontrola własna zagrożonego rejonu w m. Kąty, reagowanie na popełniane wykroczenia, zadaniowanie innych służb zewnętrznych na podstawie sporządzanych w miarę potrzeb KZD.

– rozmowy  z mieszkańcami, spotkania z sołtysem i  proboszczem parafii m. Kąty, ocena realizacji planu. 

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

- sołtys m. Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- proboszcz parafii Kąty – informowanie o ujawnionych zagrożeniach na podstawie nagrań z monitoringu

- mieszkańcy m. Kąty - informowanie o ujawnionych zagrożeniach.

 

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Gminy Mały Płock

- strona internetowa KPP w Kolnie
 

Gmina Kolno, miejscowości:

                        Borkowo                

                        Janowo

                        Łosewo

                        Niksowizna

                        Gietki

Gmina Mały Płock, miejscowości:

                        Budy Kozłówka

                        Budy Żelazne

                        Cwaliny Duże

                        Cwaliny Małe

                        Chludnie

                        Józefowo

                        Kąty

                        Kołaki Strumienie

                        Kołaki Wietrzychowo

                        Korzeniste

                        Krukówka

                        Mały Płock

                        Mściwuje

                        Popki

                        Rakowo Nowe

                        Rakowo Stare

                        Ruda Skroda

                        Rudka Skroda

                        Rogienice Piaseczne

                        Rogienice Wielkie

                        Rogienice Wypychy

                        Śmiarowo

                        Waśki

                        Włodki

                        Wygrane

                        Zalesie
 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 7: dzielnicowy – sierż. szt. Adam Śniadach

tel.( 086) 474 16-55

tel. kom. 505 336 280

e-mail: dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29

tel. (086) 273-37-65

Działanie priorytetowe:  przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży w miejscowości Kozioł w rejonie parkingu położonego przy moście na rzece Pisa oraz Otwartej Strefy Aktywności, gdzie dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zaśmiecania oraz niszczenia mienia. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Problem wpływa znacząco na komfort życia mieszkanców m.in. poprzez dobiegające hałasy w porach wieczorowo-nocnych oraz utrudnienia korzystania z Otwartej Strefy Aktywności  osobom, które przychodzą tam z dziećmi, oczekują oni od policji stanowczej reakcji na opisywane wyżej zagrożenie.

-   nawiązanie współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kolno  celem ustalenia skali występowania tego typu zdarzeń oraz sposobu eliminowania ich,

- sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;

- cykliczne spotkania z mieszkańcami m. Kozioł (termin – na bieżąco – dzielnicowy) celem przekazania istotnych informacji dotyczących zagrożenia- w ramach KMZB, sporządzenie KZD dla służb zewnętrznych celem objęcia obiektu  szczególnym nadzorem w godzinach wieczorowo – nocnych – dzielnicowy;

–( okres wakacyjny)- służby z innymi dzielnicowymi z rejonów przyległych,

-  przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami sąsiadujących zabudowań  mieszczących się w rejonie parkingu przy moście celem uzyskania informacji na temat występowania w/w zdarzeń z udziałem gromadzącej się tam młodzieży. (termin – na bieżąco – dzielnicowy);

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Sołtys miejscowości Kozioł   – informowanie o ujawnionych zagrożeniach

- mieszkańcy sąsiadujących zabudowań - informowanie o ujawnionych zagrożeniac

- Urząd Gminy -Kolno - instalacja monitoringu lub dodatkowego oświetlenia 

 

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Kolnie

- strona internetowa KPP w Kolnie


Gmina  Kolno,  miejscowości : 

                        Bialiki

                        Brzozowo

                        Brzózki

                        Czernice

                        Czerwone

                        Danowo

                        Filipki Duże

                        Filipki Małe

                        Glinki

                        Gromadzyn Stary

                        Gromadzyn Wykno

                        Górszczyzna

                        Górskie

                        Kozioł

                        Kowalewo

                        Kumelsk

                        Kiełcze Stare

                        Kiełcze Kopki

                        Kossaki

                        Koziki Olszyny

                        Lachowo

                        Łosewo

                        Obiedzino

                        Okurowo

                        Pachuczyn

                        Rupin

                        Rydzewo Świątki

                        Truszki Kucze

                        Truszki Patory

                        Truszki Zalesie

                        Tyszki Łabno

                        Tyszki Wądołowo

                        Waszki

                        Wincenta

                        Wszebory

                        Wścieklice

                        Wykowo

                        Zaskrodzie

                        Żebry

Rejon służbowy miejski Nr 5: starszy dzielnicowy – st. asp. Grzegorz Pomichowski

tel. (086) 474- 10 16

tel. kom. 885 997 301

e-mail: dzielnicowy.stawiski1@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe:  gromadzenie się osób, w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, kłusownictwo wodne oraz niebezpieczeństwa na terenie wodnym i przywodnym w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna społeczność oczekuje reakcji Policji na te zagrożenia lokalnego bezpieczeństwa.

 1. Sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli – termin realizacji sierpień 2019 r.
 2. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu:

- objęcia terenu zalewu wodnego monitoringiem wizyjnym,

- poprawy znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód

- poprawy gospodarki odpadami znajdującymi się nad zalewem poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbierania z kontenerów

- zorganizowania i wygospodarowania dodatkowych miejsc, gdzie lokalna młodzież mogłaby spędzać czas wolny

- umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stawiskach  – termin realizacji sierpień - październik 2019 r.

3. Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Stawiskach, Grupą Ratunkową „Nadzieja” w celu zorganizowania wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą, zorganizowania pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie - termin realizacji sierpień 2019 oraz grudzień 2019 - styczeń 2020 r.

4. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkół znajdujących się na ternie m. i gm. Stawiski oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach w celu zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu - termin realizacji wrzesień 2019 i styczeń 2020 r.

5. Nawiązanie współpracy z Kołem Wędkarskim w Stawiskach w celu umieszczenia nad zalewem dodatkowych tablic informacyjnych o zakazie połowu ryb osobom nieuprawnionym oraz w celu zorganizowania spotkania informującego z członkami koła na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego - termin realizacji październik 2019 r.

6.Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie oraz funkcjonariuszami zajmującymi się w KPP Kolno profilaktyką w celu  zorganizowania szeregu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących właściwego zachowania nad wodą - termin realizacji wrzesień 2019 i styczeń 2020 r.

7. Zorganizowanie debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego – termin realizacji wrzesień 2019 r.

8. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli pieszych, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego w rejonie zalewu wodnego w Stawiskach (realizacja karty programu) – termin realizacji 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin - termin realizacji 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

 1. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie przebywających i popełniających wykroczenia lub przestępstwa w tym rejonie
  – termin realizacji 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019r - 31 stycznia 2020r

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań

 1. Urząd Miasta w Stawiskach: objęcie terenu zalewu monitoringiem wizyjnym, poprawa znajdującej się nad zalewem infrastruktury poprzez umieszczenie dodatkowych koszy na śmieci, umieszczenie większej ilości tablic informujących o zakazie kąpieli oraz wchodzenia i wjeżdżania na lód,
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie OSP Stawiski :  pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą, pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie
 3. Grupa Ratunkowa „Nadzieja”:pomoc w zorganizowaniu wspólnych działań nad zalewem wodnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą, pomoc w zorganizowaniu pokazów ratownictwa wodnego oraz działań ratunkowych na lodzie, pomoc przy zorganizowanym spotkaniu informacyjnym z członkami koła wędkarskiego w Stawiskach na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego
 4. Dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski:- pomoc przy organizowaniu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu oraz właściwego zachowania nad wodą, pomoc przy organizacji debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego
 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach: pomoc przy organizowaniu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu oraz właściwego zachowania nad wodą, pomoc przy organizacji debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego
 6. Koło Wędkarskie w Stawiskach: umieszczenie nad zalewem dodatkowych tablic informacyjnych o zakazie połowu ryb osobom nieuprawnionym, pomoc przy zorganizowaniu spotkania informującego z członkami koła na temat odpowiedzialności karnej za kłusownictwo jak też właściwego zachowania nad wodą, zachowania ostrożności podczas wędkowania w tym pod lodowego
 7. Oficer prasowy KPP w Kolnie oraz funkcjonariusze zajmujący się w KPP Kolno profilaktyką: pomoc przy organizowaniu spotkań w szkołach znajdujących się na terenie m. i gm. Stawiski z dziećmi i młodzieżą dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu oraz właściwego zachowania nad wodą, pomoc przy organizacji debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Stawisk i Gminy Stawiski na temat Planu Działania Priorytetowego,upowszechnianie informacji o Planie Działania Priorytetowego
 8. Inni przedstawiciele lokalnych mediów: upowszechnianie informacji o Planie Działania Priorytetowego
 9. Funkcjonariusze Policji z PP Stawiski i KPP Kolno: bieżąca realizacja karty programu, doraźne kontrole rejonu zalewu wodnego

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Miasta w Stawiskach

- strona internetowa KPP w Kolnie

 


 

Stawiski, ulice:

                        Cedrowska

                        Długa

                        Furmańska

                        Kościelna

                        Kościuszki

                        Kossaka

                        Krótka

                        Krzywe Koło

                        Łomżyńska

                        Niecała

                        Ogrodowa

                        Plac Wolności

                        Pocztowa

                        Polowa

                        Parkowa

                        Płk. St. Steczkowskiego

                        Projektowana

                        Reymonta

                        Sadowa

                        Smolniki

                        Spokojna

                        Strażacka

                        Szosowa

                        550-Lecia Stawisk

                        Utrata

                        Wiejska

                        Witosa

                        Zjazd

                        Źródłowa.


Gmina Stawiski, miejscowości: 

                        Barzykowo

                        Budy Poryckie

                        Budy Stawiskie

                        Budziski

                        Cedry

                        Chmielewo

                        Cwaliny

                        Dzięgiele

                        Dzierzbia

                        Hipolitowo

                        Ignacewo

                        Jurzec Szlachecki

                        Jurzec Włościański

                        Karwowo

                        Kuczyny

                        Lisy

                        Michny

                        Mieczki - Sucholaszczki

                        Mieszołki

                        Poryte

                        Ramoty

                        Rogale

                        Romany

                        Rostki

                        Skroda Mała

                        Sokoły

                        Tafiły

                        Wilczewo

                        Wysokie Duże

                        Wysokie Małe

                        Zabiele

                        Zaborowo

                        Zalesie

                        Żelazki.

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6: dzielnicowy – asp. Grzegorz Paprotny

tel. (086) 474 10 16

tel. kom. 885 997 302

e-mail: dzielnicowy.stawiski2@bk.policja.gov.pl

Działanie priorytetowe:  popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym takich jak przekraczanie prędkości, niewłaściwe parkowanie, niekorzystanie z przejść dla pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego nie wyznaczonych a także niewłaściwa infrastruktura drogowa czy brak oświetlenia w niektórych miejscach. Zagrożenia te występują w miejscowości Grabowo w szczególności przy ul. Witosa, Gątkiewicza, Szkolnej, Sikorskiego (rejon Szkoły Podstawowej) oraz Pl. 3 – go Maja przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Zagrożenie zdiagnozowane jest na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna społeczność oczekuje reakcji Policji na te zagrożenia lokalnego bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu: 1 sierpnia 2019- 31 stycznia 2020r

 1. Sporządzenie Karty Programu dla miejsca zagrożonego i przesłanie jej do Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kolno, w celu kierowania w to miejsce dodatkowych patroli – sierpień 2019 r.2

 2. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym w celu: - poprawy znajdującej się w miejscowości Grabowo infrastruktury drogowej poprzez wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających, zamontowanie oświetlenia, chodników, - zorganizowania debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Grabowa i Gminy Grabowo na temat Planu Działania Priorytetowego, - umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grabowie  – termin realizacji sierpień - październik 2019 r.

 3. Nawiązanie współpracy z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w celu: - zorganizowania wspólnej lustracji m. Grabowo p/k właściwego oznakowania pionowego i poziomego, wytypowania miejsc, w których należało by zamontować progi zwalniające i wyznaczyć przejścia dla pieszych- termin realizacji sierpień – wrzesień  2019 , -  wzięcia udziału funkcjonariuszy WRD KPP Kolno w szeregu spotkań w szkołach z terenu Gm. Grabowo z dziećmi i młodzieżą dotyczących bezpieczeństwa na drodze – termin realizacji – wrzesień 2019 r. i styczeń 2020 r., -   kierowania funkcjonariuszy WRD KPP Kolno do m. Grabowo w celu zmniejszenia liczby osób popełniających wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym – termin realizacji 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

 4. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Grabowie , Konopkach Monetach i Surałach w celu: -  zorganizowania szeregu spotkań w szkole z dziećmi i młodzieżą dotyczących bezpieczeństwa na drodze , -    poprawy znajdującej się w rejonie szkoły infrastruktury drogowej – przejścia dla pieszych przy szkole, właściwe oznakowanie pionowe - termin realizacji wrzesień 2019 i styczeń 2020 r.

 5. Nawiązanie współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kolnie w celu poprawy znajdującej się w miejscowości Grabowo infrastruktury drogowej poprzez wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających - termin realizacji październik 2019 r.

 6. Nawiązanie współpracy z Oficerem Prasowym KPP w Kolnie oraz funkcjonariuszami zajmującymi się w KPP Kolno profilaktyką w celuzorganizowania szeregu spotkań w Szkole Podstawowej w Grabowie, Surałach i Konopkach Monetach z dziećmi i młodzieżą dotyczących bezpieczeństwa na drodze - termin realizacji wrzesień 2019 i styczeń 2020 r.

 7. Nawiązanie współpracy z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie w celu umieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na profilu GOK w Grabowie na portalu Facebook - termin realizacji wrzesień 2019 r.

 8. Zorganizowanie debaty społecznej, informacyjnej z mieszkańcami Grabowa i Gminy Grabowo na temat Planu Działania Priorytetowego – wrzesień 2019 r.

 9. Zwiększenie liczby patroli, w tym patroli ruchu drogowego, wspólne działania z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kolnie (co najmniej 1 raz w miesiącu), na terenie m. Grabowo (realizacja karty programu) – 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

 10. Propagowanie Planu Działania Priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin - termin realizacji 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.

 11. Prowadzenie szerokiego rozpoznania osobowego w celu ustalenia osób nagminnie popełniających wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym w tym rejonie

- podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań\

Urząd Gminy Grabowo

- Oficer prasowy KPP w Kolnie i inni przedstawiciele lokalnych mediów - upowszechnienie informacji o Planie Działania Priorytetowego

- funkcjonariusze Policji z PP Stawiski i KPP Kolno – kontrole rejonu ulic Grabowo

- dyrektorzy szkól z gminy Grabowo

- GOK Grabowo

- Zarządm Dróg Powiatowych w Kolnie

 

 informowanie mieszkańców podczas spotkań, realizowania własnych czynności służbowych i odwiedzin rodzin.

- strona internetowa Urzędu Gminy w Grabowie

- strona internetowa KPP w Kolnie

 


 

Gmina Grabowo, miejscowości:


                        Andrychy

                        Bagińskie

                        Ciemianka

                        Chełchy

                        Golanki

                        Gnatowo

                        Grabowo

                        Grabowskie

                        Grądy Michały

                        Grądy Możdżenie

                        Guty Podleśne

                        Guty Stare

                        Kamińskie

                        Konopki Białystok

                        Konopki Monety

                        Kownacin

                        Kurkowo

                        Łebki Małe

                        Łebki Duże

                        Łubiane

                        Marki

                        Milewo - Gałązki

                        Pasichy

                        Przyborowo

                        Rosochate

                        Surały

                        Siwki

                        Skroda Wielka

                        Stawiane

                        Świdry Podleśne

                        Świdry Dobrzyce

                        Wiszowate

                        Wojsławy

                        Żebrki.