DEBATA SPOŁECZNA W KOLNIE - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W KOLNIE

Data publikacji 15.06.2019

W Urzędzie Miasta w Kolnie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wskazywali zagrożenia, które obserwują w swoim otoczeniu.

Kolneńscy policjanci przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie, które dotyczyło bezpieczeństwa na terenie miasta Kolno, odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kolnie. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy. Przedstawiciele Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono specyfikę pracy policjantów. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa. Tego typu spotkania z mieszkańcami będą kontynuowane.