Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!”

Data publikacji 06.12.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj, takie spotkanie z inicjatywy kolneńskiej Policji, odbyło się w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie.

Kolneńscy policjanci przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie, które dotyczyło bezpieczeństwa na terenie miasta Kolno, odbyło się w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy. Przedstawiciele Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono specyfikę pracy policjantów. Poruszono również bardzo ważny temat przemocy wobec osób starszych. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania uzupełnili także ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl