EGIDA - 18 - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EGIDA - 18

Data publikacji 30.09.2018

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „EGIDA - 18” w Kolnie. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rano w niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Ćwiczenie pod kryptonimem. „EGIDA-18” było  przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. To tzw. rezerwy osobowe.

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie była jedną z wytypowanych jednostek, w której przeprowadzono to przedsięwzięcie. W ćwiczeniu na terenie miasta wzięło udział 20 rezerwistów.

Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Rezerwiści poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl