POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA SZKOLIŁ KOLNEŃSKICH POLICJANTÓW - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA SZKOLIŁ KOLNEŃSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 28.06.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, brali wczoraj udział w szkoleniu prowadzonym przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

Wolny rynek stworzył wiele możliwości dla wszystkich jego uczestników. Badania zlecone przez UOKiK pokazują jednak, że niezmiennie zagubione czują się na nim osoby starsze. Należą oni do grupy konsumentów wycofanych, którzy nabywają tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a podczas zakupów kierują się przede wszystkim ceną produktu. Nie mają zaufania do przedsiębiorców. Z drugiej strony w wielu codziennych sytuacjach pozostają bierni. Nie szukają dodatkowych informacji o produktach i usługach. Gubi ich nadmierna ufność – rzadko weryfikują prawdziwość przedstawianych przez przedsiębiorców informacji. Rzadko składają też reklamacje i dochodzą swoich praw. W związku z powyższym dzisiaj Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Kolnie szkolił kolneńskich funkcjonariuszy z zakresu praw konsumenta. Prowadząca zwróciła uwagę na sprzedaż towarów osobom starszym po znacznie zawyżonych cenach ( np. podczas pokazu, wycieczki itp), a także przy zawieraniu umów cywilnoprawnych z dystrybutorami prądu, gazu, telefonii czy telewizji.

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie wiedzy funkcjonariuszy w zakresie ochrony praw konsumenta, a tym samym ułatwienie mundurowym ewentualne postępowanie pomocowe wobec seniorów, w powyższym zakresie.

Policjanci informują, że kto narusza przepisy ustawy o prawach konsumenta  zgodnie z art 139b oraz 138 kodeksu wykroczeń - wykroczenia przeciwko interesom konsumenta (rozdział XV)  - podlega karze grzywny.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl