CHCESZ MIEĆ CIEKAWY ZAWÓD? WSTĄP DO POLICJI - ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS! - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CHCESZ MIEĆ CIEKAWY ZAWÓD? WSTĄP DO POLICJI - ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

Data publikacji 07.06.2018

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę - wstąp w szeregi Policji! Policjant To trudna służba, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

 

Podjąłeś/jęłaś już decyzję…?

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
  • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji udziela specjalista Zespołu Prezydialnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Kolnie. Zachęcamy do kontaktu:

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel: 86 474 16 18

Wszelkie informacja na temat procedury naboru znajdują się w zakładce REKRUTACJA.