MAM WYBÓR ... WYBIERAM ROZSĄDEK - Aktualności - KPP Kolno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MAM WYBÓR ... WYBIERAM ROZSĄDEK

Data publikacji 08.01.2018

Kolneńscy policjanci, spotkali się dzisiaj z uczniami Szkoły Podstawowej w Porytem w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, spotkali się dzisiaj z uczniami Szkoły Podstawowej w Porytem w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Z młodymi ludźmi omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami. Spotkanie cieszyło się dość dużym zainteresowaniem wśród odbiorców o czym świadczyły liczne pytania zadawane prelegentom. Tego rodzaju prelekcje będą kontynuowane w przyszłości.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –  www.kolno.policja.gov.pl