Niebieska Linia

Niebieska Linia

Data publikacji 14.08.2017

Organizacje, działające na powiatu kolneńskiego, od których pokrzywdzony może uzyskać wszechstronne wsparcie (instytucje pomocowe):

 

1. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

tel.  112

 

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno


tel. 86 278 13 99

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie


ul. Witosa 4, 18-500 Kolno           

tel. 86 278 28 49

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 1, 18-520 Stawiski  

tel. 86 278 52 05

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie                         

 ul.Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno                                                                

 tel. 86 278 26 31 lub 86 178 20 72

 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie

ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo


tel. 86 279 00 21 wew. 47

 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli

ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl

tel. 86 278 63 52 lub 86 278 63 54

 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

tel. 86 179 13 04 lub 86 179 17 81

 

9. Prokuratura Rejonowa w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 36, 18-500 Kolno

tel. 86 278 18 15

 

10. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

tel. 86 278 26 31 lub 86 178 20 72

 

 

 

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie;

8. Szkoły i placówki oświaty i wychowania;

9.      Specjalistyczne placówki służby zdrowia, w tym Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Kolnie;

10.Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne;

11.Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łomży;

12.Sąd Rejonowy – VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie;

13.Zespoły Interdyscyplinarne w powiecie kolneńskim.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 8, 18-500 Kolno

tel. 86 278 48 20

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach

ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

tel. 86 278 51 45

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

tel. 86 279 00 21

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małym Płocku

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

tel. 86 279 13 04

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośli

ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl


tel. 86 278 67 65

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

tel.86 278 91 20

Powrót na górę strony